2022. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē

  1. gada 1.oktobrī notiks vēlēšanas. 14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Ārvalstīs iecirkņu darba laiks ir pēc attiecīgās valsts laika.

Vēlētāji, kam nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā.

  • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
  • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
  • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1.oktobrī. (Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts)

Balsošanas dokuments 14. Saeimas vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlētāji varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Saeimas vēlēšanās ir 5 vēlēšanu apgabali un katra vēlēšanu apgabala iecirkņos būs atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajam vēlēšanu apgabalos ietilpst šādas pašvaldības:

Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi

Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums un atrašanās vietas
297. APES TAUTAS NAMS

 Skolas iela 4, Ape, Smiltenes novads

301. GAUJIENAS TAUTAS NAMS

 “Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

313. TRAPENES KULTŪRAS NAMS

“Bormaņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads

315. VIREŠU SAIETA NAMS

 “Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, Smiltenes novads

370. DRUSTU TAUTAS NAMS,

 Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads

382. RAUNAS PAMATSKOLA

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads

887. Smiltenes pilsētas kultūras centrs,

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads

888. Smiltenes sporta skola

 Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

890. Pašvaldības māja,

Bilskas pagasts, Smiltenes novads

891. Birzuļu tautas nams,

Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

892. Blomes pamatskola,

Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads

893. SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka,

Rīgas iela 71, Brantu pagasts Smiltenes novads

896. Pagasta kultūras nams

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

900. Pagasta tautas nams,

 Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads

901. Pagasta kultūras nams,

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

904. Smiltenes tehnikuma Sporta zāle,

 Kalnamuiža 8, Smiltenes pagasts,  Smiltenes novads

907. Variņu tautas nams,

Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads

 

Informāciju sagatavoja:

Aurika Zīvere