2023. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes Sporta skola aicina darbā lietvedi

Smiltenes Sporta skola

Aicina darbā LIETVEDI

 (Uz noteiktu laiku)

 

 Pilna slodze – 40 stundas nedēļā. Slodzes sadalījums:

 • 0,8 – Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
 • 0,2 – Smiltenes novada sporta pārvalde

Mēs piedāvājam:

 • Dinamisku, radošu, atbildīgu, darbu;
 • Pilna laika amata vietu uz noteiktu laiku;
 • Stabilu atalgojumu:
 • Sporta skola 680,- EUR pirms nodokļu nomaksas
 • Sporta pārvalde 170,- EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • Izaugsmes un attīstības iespējas profesionālai pilnveidei.

 

Lietveža amata darba pienākumi:

 1. Kārtot, organizēt un vadīt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Sporta pārvaldes lietvedības darbu, atbilstoši LR likumdošanai un apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.
 2. Darbs ar arhīvu.
 3. Informācijas nodošana:
  1. Pārzināt iestāžu struktūru, darbinieku kompetenci, informācijas plūsmas mehānismu, likumdošanu informācijas izmantošanā, kā arī likumdošanu personu datu aizsardzībā;
  2. Pierakstīt dažādus ziņojumus iestāžu vadītāju prombūtnes laikā un informēt par tiem viņus, noteiktajā laikā iesniegt nepieciešamo informāciju.
 4. Personālsastāva darba organizēšana:
  1. Noformēt personāla dokumentus – līgumus, rīkojumus, komandējumus utt..
  2. Izdoto un ienākošo dokumentu noformēšana un reģistrēšana DVS Namejs;
  3. Regulāri veikt personāla dokumentu informācijas apstrādi elektroniskajā personāla uzskaites programmā KADRI;
  4. Piedalīties un protokolēt iestāžu sanāksmēs un komisiju sēdes.
 5. Darba organizācija:
  1. Pārzināt dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas, apliecināšanas un reģistrācijas prasības;
  2. Pārzināt un prast izmantot biroja tehniku savā darbībā;
  3. Veikt darījumus elektroniskajā iepirkšanās sistēmā EIS, iegādājoties kancelejas un saimniecības preces;
  4. Veikt iepirkuma procedūru organizēšanu (cenu aptaujas, mazais iepirkums).
 6. Pildīt citus DARBA DEVĒJU rīkojumus un norādījumus, kas nav pretrunā ar Darba likumu, darba līgumu un kas saistīti ar iepriekš uzskaitīto tiešo pienākumu izpildi un paveicami darbiniekam noteiktā darba laika ietvaros.
 7. Veikt prezentāciju, apspriežu, dažādu tikšanos un sveikšanu sagatavošanu, kā arī nepieciešamo prezentācijas priekšmetu, ziedu u.c. materiālu pasūtīšanu un iegādi.
 8. Pārzināt lietišķo etiķeti.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • Motivācijas vēstule

Pieteikums jāsūta uz e-pastu [email protected] līdz 2022.gada 10.aprīlim (ieskaitot).

 

Telefons informācijai: Ivars Joksts; 28677614 (Sporta skolas direktors)

                                   Matīss Mežulis: 29128932 (Sporta pārvaldes vadītājs)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kontaktinformācija: Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.