2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikuma jauniešiem pirmā vieta konkursā “Erudīts 2023”!

Smiltenes tehnikuma komanda 30.martā Latvijas profesionāli izglītojošo skolu konkursā “Erudīts 2023”, kas notika Jelgavas tehnikumā, izcīnīja godpilno pirmo vietu, vienlaikus nopelnot iespēju organizēt konkursu nākamajā mācību gadā Smiltenē.

Erudīcijas konkursi profesionāli izglītojošo skolu jauniešiem tiek rīkoti no 2013. gada, to idejas autors ir Jelgavas tehnikums. Smiltenes tehnikuma audzēkņi konkursā uzvar otro reizi. Pēc pandēmijas šis bija pirmais konkurss klātienē.

Erudīcijas konkursā Smiltenes tehnikumu pārstāvēja: 3. a veterinārārsta asistentu/lopkopības tehniķu kursa audzēkne Unda Meldere, 3.b veterinārārsta asistentu kursa audzēkņi Irbe Strūģe, Karlīna Švalbe, 2. b veterinārārsta asistentu/lopkopības tehniķu kursa audzēknis Valdis Golubevs, 3. ceļu būves mašīnu tehniķu kursa audzēkņi Toms Vilemsons un Gustavs Kristers Melbārdis.

Unda, Irbe un Valdis konkursā startēja humanitāro zinātņu stacijās, bet Karlīna, Toms, Gustavs Kristers – eksakto zinātņu uzdevumu stacijās.

Konkursā piedalījās 39 skolēni no 13 Latvijas profesionāli izglītojošajām skolām.

Kā aizraujošu un savstarpēji saliedējošu notikumu visi atceras mājas darbu par tēmu “Kad dators izslēgts un telefons kluss”. Klātesošie, to skatoties, uzzināja, ko mūsu jaunieši darītu, ja kādu vakaru nāktos pavadīt bez datora, telefona un televīzijas pārraižu skatīšanās. Mūsu karstākajiem līdzjutējiem varam pačukstēt: Gustavs, visticamāk, “ķūnētu” motociklu viņam īpašai meitenei, Toms ar draugiem spēlētu dažādas spēles. Unda dziedātu korī, klausītos mūziku. Mazā priekšnesuma noslēgumā Unda uz sintezotora spēlēja “Manu dziesmu”, bet Gustavs un Irbe dejoja.

Kamēr jaunieši sacenstās erudīcijā, viņu skolotāji devās Jelgavas jaunrades namu “JUNDA”, kur iepazinās ar tā daudzveidīgo interešu izglītības piedāvājumu.

Pēc konkursa jau pagājušas vairākas dienas, bet jauniešiem joprojām grūti noticēt, ka viņi patiesi ieguvuši pirmo vietu! Par to, protams, liels gandarījums, bet ilgtermiņā vislielākais prieks par jauno pieredzi un zināšanām, kā arī savstarpēji saliedēto gatavošanos konkursam, kas noteikti visiem paliks atmiņā kā viens no spilgtākajiem šā pavasara notikumiem.

Jaunieši atzīst, ka gatavošanās laikā ļoti palīdzējis Smiltenes tehnikuma vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāju Ilvijas Biržmanes un Irēnas Priedes atbalsts.

Konkursa dalībnieki kopā ar skolotājām izveidojuši WhatsApp grupu, kur regulāri sazinājušies, kā arī tikušies pēc stundām klātienē. Konkursā galvenokārt tika pārbaudīta vispārējā erudīcija, attapība, loģiskā domāšana. “Tā ka visu galvenokārt izšķīra tas, ko katrs līdz šim bijām uzkrājuši savā pieredzē,” atzīst Irbe Strūģe un pārējie komandas dalībnieki viņai pilnībā piekrīt.

Kur jaunieši smeļas zināšanas par dažādiem faktiem un notikumiem? – Viņi visi ir aizrautīgi TV spēles “V.I.P.” skatītāji un labprāt risina krustvārdu mīklas. Toms kopā ar vecākiem un kaimiņiem vairākkārt piedalījies erudīcijas spēlē “Prāto Grundzālē” un “Prāto Smiltenes novadā!”. Karlīna un Unda, mācoties tehnikumā, piedalījušās skolas mēroga erudīcijas konkursos.

“Gandrīz visi uzdevumi bija tiešā vai netiešā veidā saistīti ar dziesmu un deju svētkiem,” stāsta Irbe Strūģe. “Ikdienā tikpat kā nekas no konkursā prasītā netiek mācīts tehnikumā. Bija daži jautājumi no pamatskolas mācību vielas. Dažās uzdevumu stacijās mums piedāvāja ņemt talkā fizikas grāmatas, bet vajadzīgās informācijas meklēšana aizņemtu pārāk daudz laika, tāpēc centāmies tikt galā ar pašu spēkiem.”

“Uzdevumi bija jāizpilda noteiktā laikā, tā ka ilgi prātot un uzkavēties vienā stacijā nevarējām,” skolasbiedreni papildina Toms.

“Eksakto uzdevumu komandas pirmais uzdevums bija “Dziedošie putni”, kur pēc fotogrāfijām un balsīm vajadzēja atpazīt dažādus dziedošos putnus,” stāsta Toms.

Uzdevumā “Rudzu maize” bija jāatbild uz jautājumiem un jāveic ar maizes rūgšanas procesu saistīti aprēķini. Stacijā par Latvijas kokiem pēc dotajiem koka klucīšiem atpazinām, no kāda koka tie gatavoti un aprēķinājām kokmateriālu blīvumu.

Uzdevumā “Deja ar dvieļiem” aprēķinājām, kādam jābūt mazākajam dejotāju skaitam, lai, dejojot katram vajadzētu turēt rokās četrus dvieļus.

Kādā citā stacijā vajadzēja izrēķināt, cik ilgā laikā var uzvārīt 10 cilvēkiem kafiju. Bija arī uzdevums par ziedu vainagiem, kurā nācās atpazīt dotajos vainagos ievītos ziedus un norādīt, kuriem ziediem dziesmu svētku dalībnieču vainagos nevajadzētu būt.

Labs pārbaudījums bija arī stacijā, kurā tika piedāvāti interesanti, ar dziesmu un deju svētku tradīciju saistīti fakti dažādās Latvijas pilsētās. Mums vajadzēja atzīmēt šīs vietas kartē, pēc piedāvātās informācijas atpazīt konkrēto pilsētas un norādīt virzienu, kādā no tās jādodas uz dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

Viens no grūtākajiem eksakto zinātņu staciju uzdevumiem bija – sastādīt līnijas vienādojumus tā, lai plaknē izveidotos trīsstūris, kas atbilst uzdevumā dotajam trīsstūrim.

Kāpēc skaņa no Mežaparka Lielās estrādes pa radio Jelgavā nonāk ātrāk, nekā 300 m attālumā no Dziesmu svētku estrādes, – uz šādu jautājumu jauniešiem vajadzēja atbildēt stacijā “Dziesmu un deju svētku skaņa”.

Viesojoties uzdevumu stacijā par gaisa piesārņojumu, jaunieši skaidroja skābā lietus cēloņus, bija jāzina arī skābju H2SO3, H2CO3 nosaukumi un ķīmiskās formulas.

Vēl eksakto zinātņu pārstāvjiem vajadzēja aprēķināt konkrētās Ādažu čipšu pakas enerģētisko vērtību kilokalorijās, tad izvēlēties kādu fizisko aktivitāti un izrēķināt, cik ilgā laikā, ar to nodarbojoties, var sadedzināt uzņemtās kalorijas.

Eksakto zinātņu komandai tika dots arī atmiņas uzdevums – rūpīgi noklausīties tekstu un pēc tam atbildēt uz 10 jautājumiem par to.

Spraigi un radoši konkursa diena pagāja arī humanitāro zinātņu komandai. Jaunieši veiksmīgi tika galā ar burtu miksli “Celies, mosties un strādā!”, risināja krustvārdu mīklu par latviešu valodu. Vajadzēja prast iztulkot angliski muzikālos frazeoloģismus, paskaidrot pieturzīmju lietojumu tekstā. Zināt doto dziesmu svētku repertuāra dziesmu vārdu autoru un komponistu.

Vienā no nākamajām stacijām pēc bildēm uz datora ekrāna bija jānosauc, kāda latviešu tautasdziesma tajās atspoguļota, un jāzina dziesmas nosaukums.

Nākamais uzdevums – pārtulkot “Krauklīts sēž ozolā” angļu valodā.

Ceļojot no vienas uzdevumu stacijas uz otru, nācās atbildēt uz jautājumiem par Dainu skapi. Jaunieši, kuri pārstāvēja Smiltenes tehnikumu humanitāro zinātņu stacijās, par grūtāko atzīst uzdevumu, kurā vajadzēja pareizi sakomplektēt izvēlētā novada tautastērpu.

Foto: no personiskā arhīva un Jelgavas tehnikums

 

Baiba Vahere