2023. gada 29. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikumā sestdienās notiek mācības pieaugušajiem

Sestdienās, kamēr tehnikuma jaunieši atpūšas, skolā notiek mācības pieaugušajiem. Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību, pieaugušo apmācība notiek arī otrdienās un piektdienās – pēcpusdienās.

Pēdējā laika notikumi visā pasaulē un straujā tehnoloģiju attīstība ir apliecinājums tam, ka cilvēkiem jābūt gataviem nemitīgi mācīties, pilnveidoties un, iespējams, mūža laikā pat vairākkārt mainīt profesiju. Arī Smiltenes tehnikumā ar katru gadu aizvien lielākā cieņā nāk izglītības piedāvājumi pieaugušajiem, īstenojot neformālās un formālās programmas lauksaimniecības, būvniecības un tūrisma nozarēs, kas ir tehnikuma pamatjomas. Vērtējot vajadzības, piedāvājums tiek regulāri aktualizēts un papildināts arī ar citu nozaru programmām. Piemēram, pieaugušajiem ir iespēja iegūt agrārā rektora komercdarbinieka, grāmatveža, aprūpētāja vai šuvēja kvalifikācijas.

Pēdējos gados lielākā daļa mūžizglītības programmu Smiltenes tehnikumā tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Šobrīd ar minēto līdzfinansējumu Smiltenes tehnikumā mācās lopkopības tehniķi, agrārā sektora komercdarbinieki, meliorācijas sistēmu būvtehniķi un divas ceļu būvtehniķu grupas.

Nemainīgi liela pieaugušo interese ir arī par iespēju neklātienē apgūt veterinārārsta asistenta profesiju.

Teorētiskās nodarbības notiek attālināti – tiešsaistē, praktiskās – klātienē. To īpaši augstu novērtē audzēkņi no tālākiem Latvijas novadiem un pat no ārzemēm.

Situācijas, kas audzēkņus atved uz Smiltenes tehnikuma mūžizglītības programmu nodaļu ir ļoti dažādas:

  • cilvēks jau ir apguvis kādu profesiju, bet, tajā diendienā strādājot, sapratis, ka tas tomēr nav viņa aicinājums;
  • izglītība nepieciešama, lai pretendētu uz ES projektu līdzfinansējumu;
  • strādāt līdzšinējā profesijā liedz veselības problēmas;
  • vēlme apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītu un labi atalgotu profesiju;
  • vēlēšanās paplašināt redzesloku.

Tehnikumam ir ļoti laba sadarbība ar Smiltenes novada pašvaldību, kas arī regulāri vainagojas ar dažādu mūžizglītības projektu īstenošanu skolā. Šobrīd pieaugušie projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros otrdienās un piektdienās apmeklē Veselīga uztura meistardarbnīcas.

Tehnikumā pieprasīts mūžizglītības piedāvājums ir kursi traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai.

Diezgan bieži mēdz būt arī tā, ka cilvēks gadiem ilgi strādājis kādā profesijā, ir labs sava aroda meistars, bet atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu tā arī nav ieguvis. Tāpēc daudzi pieaugušie Smiltenes tehnikumā izmanto iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo pieredzi pārvērst kvalifikācijā.

To var izdarīt, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. 

Izglītības piedāvājumi pieaugušajiem 2023./2024.mācību gadā

Neklātienē pusotra gada laikā var apgūt veterinārārsta asistenta profesiju. 

Apgūstot profesionālās tālākizglītības programmas pieaugušajiem, var iegūt kvalifikācijas:

* ceļu būvtehniķis (960 mācību stundas),

* lopkopības tehniķis (976 mācību stundas),

* grāmatvedis (960 mācību stundas),

Tālākizglītības programmu teorētiskā daļa plānota attālināti – tiešsaistē, praktiskā – klātienē.

Piedāvājums tiks papildināts ar profesionālās pilnveides programmām un dažādiem kursiem.

Baiba Vahere