2022. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenieši tiekas ar pašvaldības pārstāvjiem

2022. gada 25. oktobra vakarā aizvadīta kārtējā Smiltenes novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem – šoreiz Smiltenē. Par aktualitātēm pilsētā un novadā informēja, kā arī uz jautājumiem atbildēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektors Andris Lapiņš, viņa vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, kā arī vairāki domes deputāti.

Iedzīvotāji tika informēti par atbalstu apkures izmaksu daļējai segšanai, plānoto pilsētas robežu paplašināšanu, aktuālajiem investīciju projektiem, kā Baznīcas laukums, Viedrades kvartāls Pils ielā 9, Jāņukalna estrāde u.c., līdzdalības budžeta iespējām, kā arī citiem pašreiz aktuāliem jautājumiem novadā un Smiltenes pilsētā. 

Viens no galvenajiem uzdoto jautājumu tematiem bija ceļu stāvoklis un satiksmes organizācija pilsētas centrā. Iedzīvotāji vēlējās noskaidrot par drošības aspektiem uz pilsētas tranzītielas, plāniem attiecībā uz iespējamu apvedceļā būvniecību, kā arī diskutēja par ceļu uzturēšanas kvalitāti un  ātruma ierobežojumu noteikšanu. Otrs būtisks temats bija rekreācijas infrastruktūra – Jaunā parka un Cērtenes pilskalna attīstības perspektīvas, Tepera ezera kanāla un Abula upes krastu (Vecajā parkā) stāvoklis. Iedzīvotāji izteica viedokli par jauno novada ģerboni, kā arī skaidroja pašvaldības plānus attiecība uz veco ugunsdzēsēju depo, būvobjektu Kalēju ielā 7 (“peldbaseins”), medicīnas pakalpojumu pieejamību u.c.

Nākamās pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem plānotas:

15. novembrī 18.00 Raunas pagastā, Raunas kultūras centrā, Dīķa ielā 6;

29. novembrī 18.00 Trapenes pagastā, Trapenes kultūras namā, “Bormaņi”;

13. decembrī 18.00 Grundzāles pagastā, Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā 5.

 

Madara Mūrniece

Smiltenes novada pašvaldības

zīmolvedības un mārketinga speciāliste