2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Sociālais dienests aicina pieteikties Svētku pabalstam, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu!

 

Lai atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”, varētu nodrošināt Svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Sociālais dienests aicina Smiltenes novadā deklarētās:

  • politiski represētās personas,
  • Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus,
  • nacionālās pretošanās kustības dalībniekus

aizpildīt iesniegumu (sākot ar aprīļa mēnesi līdz maija mēneša pēdējai darba dienai) Smiltenes novada Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11 vai jebkurā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem: Smiltenē – Dārza ielā 3, Apē – Stacijas ielā 2, Raunā – Vidzemes ielā 2, Drustos – Palsas ielā 20; Variņos – Oktobra ielā 13; Gaujienā – “Pilskalni”; Trapenē – Pagastnams Trapene, Grundzālē – Tilta ielā 5, Palsmanē – Pagasta nams, Palsmane.

Pie iesnieguma aizpildīšanas jāuzrāda politiski represētās personas, Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 60,00 euro. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā – maija mēnesī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Sociālais dienests