2022. gada 6. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Spēkā stājušies bāriņtiesu reformai nepieciešamie likuma grozījumi

 

Spēkā stājušies Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi Bāriņtiesu likumā, lai visās Latvijas pašvaldībās nodrošinātu atbilstošu bāriņtiesu darba kvalitāti un izveidotu jaunu bāriņtiesu funkcionālās pārraudzības modeli. Funkcionālo un institucionālo izmaiņu pamatā ir princips, ka bērns un bērna interešu nodrošināšana ir visu jautājumu prioritāte.

“Es ticu, ka bāriņtiesu reforma iezīmē jaunu ēru bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tas notiks paralēli stiprinot jauno Bāriņtiesu un VBTAI kapacitātes. Abām ir jāaug vienlaicīgi,” uzskata labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Bērnu interešu aizstāvību var nodrošināt tikai spēcīgas bāriņtiesas – pašvaldību institūcijas ar augstu prestižu un kvalitatīvu profesionālo sniegumu!”

Lai veicinātu lēmumu pieņemšanu bērna labākajās interesēs, grozījumi paredz, ka bāriņtiesu funkcionālo pārraudzību no 2022. gada 1. janvāra veiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas nodrošinās kontroli gadījumos, kad ir konstatēts būtisks bērnu tiesību apdraudējums. VBTAI būs tiesīga uzdot bāriņtiesai veikt lietas atkārtotu izvērtēšanu un pieņemt jaunu lēmumu, kā arī veikt konkrētas darbības, lai pārtrauktu bāriņtiesas bezdarbību.

Turpmāk bāriņtiesu darbinieku amatos būs atklāta konkursa kārtībā izraudzīti speciālisti kuriem netiek noteikts pilnvaru termiņš un ir piemērojams Darba likumā noteiktais tiesiskais regulējums – bāriņtiesu darbinieki nodarbināmi uz darba līguma pamata un pilnas slodzes darbā. Paredzēts arī izveidot kvalifikācijas komisiju, kas rūpēsies par bāriņtiesu darbinieku kvalifikācijas un tālākizglītības jautājumiem, bāriņtiesu amatpersonu sertifikāciju, kā arī izvērtēs, vai personas, kura sodīta, nodarbināšana bāriņtiesā pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas nekaitē bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzībai. Kvalifikācijas komisija būs koleģiāla institūcija, kuras sastāvā līdz ar Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un VBTAI pārstāvjiem darbosies Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas locekļi. Kvalifikācijas komisija darbu uzsāks 2025.gada 1. janvāri, bet līdz tam laikam veicami nepieciešamie sagatavošanās darbi.

Līdz šim bāriņtiesas locekļu skaitu noteica pašvaldība atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam. Turpmāk paredzēts, ņemt vērā arī citus svarīgus kritērijus: bērnu un aizgādnībā esošo personu skaits, bāriņtiesas lietu skaits, pašvaldības administratīvās teritorijas lielums.

Lai arī turpmāk vienā pašvaldībā var darboties ne vairāk par vienu bāriņtiesu, tas neliegs pašvaldībai veidot vairākas bāriņtiesas struktūrvienības (apmeklētāju pieņemšanas vietas), kas atrodas dažādās administratīvās teritorijas daļās, lai nodrošinātu pieejamību iedzīvotājiem, ņemot vērā administratīvās teritorijas lielumu un iedzīvotāju blīvumu. Vienlaikus bāriņtiesas vadība būs viena.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists