2024. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Spēkā stājušies jauni sociālo pakalpojumu cenrāži pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībā Smiltenes novadā

Ar 2024. gada 1. janvāri iestādēs, kas Smiltenes novadā sniedz sociālos pakalpojumus, ir mainītas cenas. Esam apkopojuši un interesentus aicinām iepazīties ar jauno cenrādi un to pamatojošiem domes lēmumiem!

Smiltenes novada pašvaldības iestādē “Gatartas pansionāts”:

 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksu vienam klientam mēnesī 950,00 EUR;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksu vienam klientam dienā 31,22 EUR (lēmums);
 • ēdināšana vienam klientam dienā – 7,38 EUR + PVN;
 • īres maksu Gatartas pansionāta dzīvokļu mājā “Sprīdīši” – 0,27 EUR/m2 + PVN (lēmums).

Smiltenes novada Sociālā dienesta struktūrvienībā “Kārkli”:

 • “Grupu mājas/dzīvokļa personām ar garīga rakstura traucējumiem ar aprūpipilnu pakalpojuma maksu vienam klientam diennaktī EUR 38,22;
 • “Grupu mājas/dzīvokļa personām ar garīga rakstura traucējumiem ar aprūpimaksu vienam klientam diennaktī EUR 36,52 bez komunālo maksājumu daļas;
 • “Grupu mājas/dzīvokļa personām ar garīga rakstura traucējumiem bez aprūpespilnu pakalpojuma maksu vienam klientam diennaktī EUR 30,70;
 • “Grupu mājas/dzīvokļa personām ar garīga rakstura traucējumiem bez aprūpesmaksu vienam klientam diennaktī EUR 28,99 bez komunālo maksājumu daļas;
 • Specializētās darbnīcas” maksu vienam klientam dienā EUR 25,15 (lēmums).

Smiltenes novada pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes centrs “Trapene””:

 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksu vienam klientam mēnesī EUR 1030,00;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksu vienam klientam dienā EUR 33,77;
 • ēdināšana vienam klientam dienā – 7,50 + PVN (lēmums).

Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” noteiktas šāda pakalpojumu maksa:

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste