2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Stājušies spēkā noteikumi Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbībai un uzturēšanai

Noteikumos par kapsētu darbību atrodama informācija par kapavietu piešķiršanu, kopšanu un uzturēšanu, kā arī apbedīšanas un kapliču izmantošanas nosacījumi. Galvenā izmaiņa – izslēgts liegums veikt apbedīšanu pirmdienās un svētdienās.

Saistošie noteikumi Nr.28/23 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināti Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra sēdē. Līdz šim spēkā bija 2022. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr.16/22 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, taču līdz ar Pašvaldību likuma stāšanos spēkā, paredzams izdot jaunus saistošos noteikumus termiņā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ikviens noteikumos var iepazīties ar informāciju par kapsētu darbību. Atrodami kapsētu kārtības noteikumi, kas paredz to, ka šajās vietās jāuzturas atbilstoši vispārpieņemtām sabiedrības normām. Aizliegts ievest dzīvniekus bez pavadas, apglabāt tos, pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem (izņemot gadījumus, kad saņemta apsaimniekotāja atļauja), stādīt kokus apbedīšanai paredzētās vietās; rakt smiltis un zemi neatļautās vietās, novietot soliņus ejās un ārpus iežogotās teritorijas, patvaļīgi aizņemt un paplašināt kapavietas, traucēt kapraču darbu un mākslīgi paaugstināt ierādītās kapavietas reljefu.

Tāpat atrodama informācija par kapsētu apsaimniekotāja pienākumiem, izvērsts skaidrojums kapavietu piešķiršanas kārtībai, informācija par kapavietas kopšanu un uzturēšanu, nekoptas kapavietas aktēšanu, amatnieku profesionālo darbību kapsētās, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanu, noteikumu daļām, kas attiecas uz draudžu kapsētām. Saistošo noteikumu būtiskākā izmaiņa – no tiem izslēgts liegums veikt apbedīšanu pirmdienās un svētdienās, atstājot šo jautājumu kapsētu apsaimniekotāju ziņā.

Ar saistošo noteikumu Nr.28/23 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” pilnu tekstu aicinām iepazīties ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste