2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Stājušies spēkā saistošie noteikumi, kas paredz kārtību reklāmas izvietošanai publiskās vietās

2023. gada 25. janvārī ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 31 apstiprināti un ar 29. marta lēmumu Nr. 142 precizēti Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/23 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas, demontāžas, atļaujas izsniegšanas kārtību un atbildību par noteikumu neievērošanu.

Noteikumi attiecas uz atļaujas saņemšanu reklāmas, reklāmas objektu, slietņu, izkārtņu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un reklāmas vai objekta izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības, kontroles kārtību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi paredz arī nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību, nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas

Pēc dokumentu iesniegšanas saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā, atļauju reklāmas izvietošanai izsniedz Smiltenes novada Būvvalde, bet gadījumos, kad konstatēts saistošo noteikumu pārkāpums, administratīvā pārkāpuma procesus veic Smiltenes novada Pašvaldības policija.

Ar plašāku informāciju par paredzēto kārtību reklāmas izvietošanai var iepazīties saistošajos noteikumos Nr. 2/23 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste