2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Strūves ģeodēziskā loka punkts Grundzālē – atjaunots objekts ar pasaules vērtību

Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kā unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko mērījumu sistēma un izcila zinātnes vēstures attīstības liecība. Viens no šī loka punktiem – Palzmar – atrodas Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā. Šodien, 2023. gada 1. jūnijā, svinējām tā atklāšanu pēc atjaunošanas projekta ietvaros.

Pasākumā piedalījās ne tikai Smiltenes novada pašvaldības un pagasta pārvaldes pārstāvji un iedzīvotāji, bet arī īpaši viesi: UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Molņika, Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētājs Ivars Liepiņš un Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģenerāldirektors Mārtiņš Liberts.

“Šis Strūves meridiāna loks ne tikai vairo piederības sajūtu Latvijai – tas veido piederības sajūtu  pasaulei. (..) Šī vieta ir unikāla ne tikai ar dabas vērtībām, ar cilvēka prāta sasniegumiem, bet, skatoties uz meridiāna loku, var vienmēr domāt dziļāk. Tas var būt par pamatu jauniem pētījumiem, inovācijām. Es ceru, ka Strūves ģeodēziskais loks kļūs par veiksmīgu Latvijas stāstu pasaulē,” sacīja B. Moļņika.

Strūves ģeodēziskais loks ir ar triangulācijas metodi uzmērīta ģeodēzisko punktu sistēma jeb trijstūru ķēde zemeslodes izmēru un formas noteikšanai. Tas uzmērīts laika periodā no 1816. līdz 1855. gadam. Ģeodēziskais loks stiepjas no Hammerfestas Ziemeļnorvēģijā caur Tērbatu (tagadējā Tartu) līdz Izmailas pilsētai netālu no Donavas grīvas pie Melnās jūras. Loka garums ir 2822 km. To veido 258 galvenie triangulācijas trijstūri. Ierīkoti 265 galvenie punkti un 60 palīgpunkti. 13 punkti tika izmantoti, kā savietotie ģeodēziski – astronomiskie punkti. Attālums starp tiem ir 30 – 40 km.

Punkts Palzmar (Palsmane) uzmērīts no 1824. gada 3. līdz 4. jūlijam Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā. No tā tika veikti novērojumi uz 3 punktiem Latvijas teritorijā – Oppekaln (Opekalns), Kortenhof (Kārtene), Ramkau (Ranka)- un uz Mariomaggi Igaunijā.

Strūves ģeodēziskais loka punkts atjaunots ar Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu projekta Nr.22-09-AL12.2201-000003 “Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana” ietvaros. Projekta mērķis – atjaunot punkta Palzmar atrašanās vietas zīmi, popularizēt informāciju par Strūves ģeodēzisko loku un radīt jaunu tūrisma objektu.

Projekta ietvaros veikti darbi: stāvlaukuma un gājēju celiņa izveidošana, atpūtas soliņa, divu informatīvo stendu ar aprakstu latviešu, igauņu, angļu un krievu valodā un divu līmeņu koka margu gar gājēju celiņa malu uzstādīšana. Celiņa galā izveidots piecstūrveida  laukums ar betonētām malām, kura vienā no stūriem Strūves punkta koordinātu krustpunktā uzstādīts granīta akmens. Atklāšanas pasākumā M. Ulāns un M. Liberts akmens vidū izveidoja simbolisku svina lējumu, kurā iegravēja krustu un Palzmar uzmērīšanas gadu.

Piecstūra laukuma malas norāda virzienus uz blakus esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem. Strūves loka vizualizācijai izgatavots vides elements – globusa metāla karkass ar tajā attēlotu Strūves ģeodēzisko loku, un info plāksne ar paskaidrojumiem. Tūristu informēšanai uzstādītas piecas norādes zīmes.

Projekta kopējās izmaksas ir 31 556,76 EUR, Lauku atbalsta dienesta finansējums ir 27 000,00 EUR  un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 4 556,76 EUR.

Sakām lielu paldies projekta idejas autorei un galvenajam dzinējspēkam – Grundzāles pagasta pārvaldes vadītājai Aldai Zvejniecei! Paldies grundzāliešiem Elstiņu un Ziemiņu ģimenei par atbalstu objekta izveidei savā privātīpašumā! Pateicamies arī Ingai Lazdiņai  par muzikālo baudījumu!

Sanāciet iepazīt šo unikālo objektu!

Ira Punkstiņa

Projektu vadītāja

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste