2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiešsaistes semināram par noziegumos cietušo problēmām būs tiešraide

Ņemot vērā plašu interesi un atsaucību par tiešsaistes semināru un ekspertu diskusiju Eiropas dienā noziegumos cietušajiem pirms gada, ārpus tiešsaistes dalības tiks nodrošināta tiešraide semināram, kurš norisināsies šodien, 22. februārī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Tiešraide tiešsaistes semināram un ekspertu diskusijai “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022. Pieejamais atbalsts, cietušā izaicinājumi un vajadzības ceļā uz tiesību aizstāvību un sociālo rehabilitāciju. Valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju loma ceļā uz pilnvērtīgu nozieguma seku novēršanu un preventīvo darbību” būs pieejama atbalsta centra “Cietušajiem.lv” Facebook lapā: https://www.facebook.com/cietusajiem.lv

Lai popularizētu esošās atbalsta iespējas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” rīko tiešsaistes semināru un ekspertu diskusiju. Pasākuma mērķis ir informēt sabiedrību par atbalsta iespējām cietušajiem un veicināt starpinstitucionālu sadarbību palīdzības nodrošināšanai.

Pasākumā piedalīsies valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darba pienākumi ir tiešā veidā saistīti ar palīdzības sniegšanu noziegumos cietušajiem iedzīvotājiem.

Eksperti prezentēs savas darbības jomas septiņos tematiskajos paneļos: 1) vardarbība ģimenē, 2) kaitējuma atlīdzība/izlīgums, 3) cilvēktiesības, 4) darba vides noziegumi, 5) noziegumi internetā un 6) ekonomiskie noziegumi.

“Pērn, 2021. gada 22. februārī, kad arī tika atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem, kas ir oficiālā diena Eiropas Savienības līmenī, līdzīgs kopienas „cietušajiem.lv” organizētais tiešsaistes seminārs, kas pulcēja vairāk nekā 800 dalībnieku, bija valstī pirmais tik plaša mēroga pasākums gan dalībnieku skaita ziņā, gan tēmu vispusības ziņā,” atceras biedrības “Skalbes” direktors Raivo Vilcāns.

Viņš skaidro, ka pērn klausītāji ļoti atzinīgi novērtēja semināra programmu, jo beidzot bija iespējams gūt pārskatu ne vien par kādu šauru problēmu, bet jomu kopumā.

“Viens no semināra mērķiem bija izglītot sabiedrību par to, cik dažādi ir mūsdienās veiktie noziegumi. Lai mēs varētu par tiem ziņot, vispirms mums tie ir jāpamana un jāsaprot, ka, piemēram, kliegšana un darbinieku pazemošana nav tikai autoritārs vadības stils, bet gan bosings, kas var tikt traktēts kā tiesiskās vienlīdzības pārkāpums vai goda un cieņas aizskaršana. Arī jebkura diskriminācija, kas saistīta ar cilvēka reliģisko, seksuālo vai cita veida piederību, ir uzskatāma par noziegumu. Tāpat arī naida runa internetā, baumu izplatīšana vai draudu izteikšana ir krimināli sodāma rīcība,” skaidro Raivo Vilcāns.

“Ikdienas darbā pie cietušo atbalsta tālruņa, saskaramies ar iedzīvotāju neziņu par savām tiesībām, to pārstāvniecību vai atbildīgajām institūcijām. Seminārs ir unikāla izdevība ikvienam iedzīvotājam saklausīt tieši viņam nepieciešamo informāciju. Toties, no starpinstitucionālās sadarbības viedokļa, seminārā sastopas profesionāļi, kas apmainās ar informāciju un zināšanām par kādu no sfērām. Iegūstam mēs noteikti visi.” stāsta Santa Laimiņa, kas ir biedrības “Skalbes” Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 projekta vadītāja.

Ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi semināram tiešraidē atbalsta centra “Cietušajiem.lv” Facebook lapā, tajā skaitā rakstiskā veidā uzdot jautājumus ekspertiem.
https://www.facebook.com/cietusajiem.lv

Semināra programma pieejama šeit.

Eiropas Padome 1990. gada 22. februārī izdeva Cietušo hartu, kas noteica noziegumos cietušo tiesības. Lai apzinātu cietušo intereses, vajadzības un ar to saistītās problēmas, kā arī veicinātu turpmāku noziegumos cietušo situācijas uzlabošanu un starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu, Eiropas Savienības dalībvalstīs ik gadu 22. februāri tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

 

Informāciju sagatavoja: 

Santa Laimiņa

Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja

Biedrība “Skalbes”