2022. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Trapenes sākumskola izsludina konkursu uz angļu valodas skolotāja amatu

Trapenes sākumskola

 izsludina konkursu uz

angļu valodas skolotāja

amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot angļu valodas satura apguvi, saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu, izglītības standartu, programmu, audzināšanas darba vadlīnijām u.c.;
 • organizēt mācību darbu izglītojamo spēju attīstīšanai,  izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem, sniegt atskaiti par paveikto;
 • nodrošināt veiksmīgu profesionālu sadarbību ar kolēģiem un izglītojamo vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un kolēģiem;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • datorprasmes, atbilstošas izglītības procesa organizēšanai.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu sākumskolas klasēs (1.-6.klase), slodze vismaz 7 kontaktstundas + papildus pienākumi (gatavošanās stundām, darbu labošana, konsultācija u.c.), uz nenoteiktu laiku, ar darba vietu Trapenes sākumskolā, adrese: Skola, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads;
 • darba algu, atbilstošu slodzei, ar valstī noteikto minimālo algas likmi 830,00 EUR par slodzi;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • labus darba apstākļus.

Dokumentus: CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli lūdzu iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu: [email protected]  vai personīgi Trapenes sākumskolā līdz 2022. gada 29. jūlijam. Tel. informācijai 26477962.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.