2023. gada 30. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Trešās darba grupas sanāksme ar vides ekspertiem par vēja parku “Augstkalni” – 12. janvārī

Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Smiltenes novada Launkalnes un Drustu pagastos, šī būs jau trešā darba grupa, kurā SIA WPR2 plāno tikties ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Pirmās darba grupas sanāksmes, kura norisinājās 14. jūlijā Drustu kultūras namā, galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu, otrās darba grupas sanāksmes, kura norisinājās 17. augustā Launkalnes kultūras namā, galvenais sarunas temats bija saistīts par un ap dabas vērtībām. Trešās darba grupas saruna būs par – vēja parka ietekmi uz iedzīvotāju veselību un drošību. Runāsim par vēja parka iespējamiem trokšņiem un mirgošanu, diskutējot arī par staciju modeļiem un risinājumiem ietekmju mazināšanai.

Trešā darba grupas sanāksme notiks 2023. gada 12. janvārī plkst. 18.00. Visus darba grupas dalībniekus un ieinteresētos iedzīvotājus būsim priecīgi redzēt Drustu Tautas namā, Palsas ielā 11, Drustos, Smiltenes novadā.

SIA WPR2 no sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par vēja parku “Augstkalni” sadarbībā ar nozares ekspertiem turpina strādāt pie ziņojuma izstrādes, balstoties uz Vides pārraudzības valsts biroja sagatavoto darba uzdevumu jeb programmu, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa veikšanai.

Sanāksmes laikā SIA WPR2 sniegs arī aktuālo informāciju par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt e-pastu uz [email protected] vai zvanīt pa telefonu 29466765.

SIA WPR2