2024. gada 29. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Turpina meklēt Smiltenes daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nosaukumu

2024. gada 22. martā svinīgi atklās jaunuzcelto Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. Smiltenes novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus palīdzēt izraudzīt īpašu, simbolisku un skanīgu nosaukumu šai iestādei. Nosaukuma meklēšana vēl turpinās. 

Februārī pašvaldība tās sociālā medija Facebook lapā aicināja ikvienu izteikt savas idejas par centram piemērotāko nosaukumu. Kopumā noteiktajā termiņā saņemtas 64 nosaukuma idejas – pateicamies autoriem par iesaisti un radošumu! Idejas vērtēja Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja, kas sēdē lēma nodot piecus, viņuprāt, labākos variantus iedzīvotāju balsojumam: “Ausma” (autore – Marika Janka), “LaiPa” (autors – Mārtiņš Sīlītis), “Liepas” (autore – Astrīda Harju), “Ligzda” (autore – Sanita Eglīte) un “Saulstari” (autore – Baiba Miezīte). Vērā tika ņemta nosaukuma labskanība un vēstījums.  

Balsojumā iedzīvotāji par piemērotāko nosaukumu centram atzina “LaiPa” – 191 atzīme “patīk”. Komitejas locekļi un iesaistītās puses pēc rūpīgākas izpētes veikšanas, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju komentārus par jau eksistējošiem nosaukumiem un savām asociācijām, nevienu no balsojumā izvirzītajiem variantiem tomēr neapstiprināja. Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs ar šādu nosaukumu – “Laipa” – reģistrēts Jelgavas novadā. “Ausmas” vārdu nes Invalīdu apmācības un dienas centrs Jēkabpils pusē, par “Cerību ligzdu” nodēvēts dienas aprūpes centrs Rīgā, bet “Saulstari” ir specializētais sociālās aprūpes centrs Ogrē. Arī variantu “Liepas” lemts neizvēlēties.

Skaidrojot šādu lēmumu, komitejas priekšsēdētāja Astrīda Harju un Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa norāda, ka nosaukuma izvēli nedrīkst sasteigt. Tam ir jābūt unikālam un jāraksturo centra priekšrocības, piemēram, parka tuvums, atrašanās vieta un tā tālāk. Nebūtu vēlams, ka nosaukumi dublējas ar kādu citu līdzīga profila iestādi Latvijā.

Iedzīvotāju balsojumam izvirzītās idejas autori saņems simbolisku pateicības dāvanu. Par tās saņemšanu ar autoru sazināsimies personīgi.

Iedzīvotāju viedoklis šajā procesā ir svarīgs! Smiltenes novada Sociālā dienesta Darba grupa, analizējot iedzīvotāju iesniegtās idejas un komentārus, kā arī ņemot vērā centra funkcijas, ģeogrāfisko atrašanās vietu un vēlamos vēstījumus, ko nosaukumam būtu jāietver, ir izvirzījusi 3 gala variantus centra nosaukumam un nodod tos iedzīvotāju balsojumam:

  1. Īve – kokam piemīt liela lokanība, izturība, sīkstums, zīmīgi, ka tā ir sīkšķiedraina un nesatur sveķus.
  2. Lazdas – krūmi, kas daudzskaitlīgi aug blakus esošajā parkā. Tas ir vārds, kas sasaucas ar otru Smiltenes novadā esošo grupu mājas (dzīvokļu) vietu – “Kārkli” Drustu pagastā – un turpina koku tēmu pakalpojumu nosaukumos. Lazdām piemīt  vijība, spēks un izturība. Tas simbolizē cilvēkus, kuru spēks un izturība, dzīvojot un uzturoties šajā centrā, pieaugs. Vienlaicīgi lazdai piemīt vieglums un cilvēkiem – sirsnība. Koks, kurš nelūst un  dod augļus.
  3. Pumpuri – apzīmē kaut ko jaunu, kas tūlīt izšķilsies, atvērsies, izaugs, norāda  agru attīstības stadiju. Jaunā centra iemītnieki ir kā pumpuri, kuri pamostas un izšķiļas jaunai dzīvei un jaunām iespējām. Darbojoties centrā, viņi izplauks varenā lapu, ziedu un augļu pārpilnībā.

Balsot iespējams pašvaldības Facebook lapā līdz 10. martam (ieskaitot). Visvairāk “patīk”  atzīmes saņēmušais variants tiks izvēlēts Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra nosaukumam.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste