2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās būvdarbi projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Turpinās būvdarbi projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”. II.kārtas ietvaros 2018.gadā tika pabeigti būvdarbi objektos “Otkari-Zariņi” (Bilskas pagasts), “Ozolkalnu ceļš” (Brantu pagasts), “Jaunbilska-Strēbeles” (Smiltenes pagasts), 2019.gadā darbi turpinās objektā  “Ķempes-Kamolkalns” (Variņu pagasts), darbus veic SIA “8 CBR” un darbi uzsākti objektā “Paltnieku ceļš” (Brantu pagasts), darbus veic SIA “Ceļinieks 2010” un  objektā “Smiltene – Stariņi” (Smiltenes pagasts), darbus veic SIA “Ķikuti 99”. Tāpat 2019.gada maijā tiks uzsākti darbi objektā “Kažauči-Liepkalni” (Smiltenes pagasts),  darbus veiks SIA “Ķikuti 99”.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” kopējās izmaksas ir 1 217 448.61 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 1 151 538.53 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 30. janvārim.

Z.Mičule,
Attīstības un plānošanas projektu vadītāja