2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās darbi projektā “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”

Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo  māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Šobrīd jau daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram izbūvētas cokolstāva nesošās un norobežojošās konstrukcijas un tiek turpināti darbi pie pirmā stāva nesošo konstrukciju, sienu un pārseguma paneļu montāžas, kā arī plānots uzsākt darbus pie jumta kopņu montāžas. Ēkā uzsākti darbi pie iekšējo inženiertīklu ierīkošanas un veikta daļēja teritorijas labiekārtošana ar nepieciešamo inženiertīklu ierīkošanu. Grupu ēkai izbūvētas nesošās norobežojošās konstrukcijas, sienas un pārsegums visā ēkas apjomā un uzsākti darbi pie ēkas jumta kopņu montāžas, kā arī tiek plānoti darbi ēkas iekšējo inženiertīklu ierīkošanai. 

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 788 455,68 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 573 483,48 EUR un valsts budžeta finansējums  –  62 355,50 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa