2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās darbi projektā “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”

Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Projekta ietvaros sākotnējais līgums ar būvuzņēmēju SIA “Arčers” tika izbeigts un šā gada 21. martā tika rīkota jauna iepirkuma procedūra, kuras rezultātā par uzvarētāju tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas būvuzņēmumam SIA “SANART” par piedāvāto kopējo līgumcenu 4021360,99 EUR bez PVN apmērā.

Būvniecības līgums ar SIA “SANART” ir noslēgts šā gada 27. maijā un ir jau uzsākti būvniecības darbi. Objektā tiek veikti nepabeigtie demontāžas darbi un grunts rakšanas darbi, lai turpmāk veiktu grupu dzīvokļu ēkas pamatu izbūves darbus un teritorijas labiekārtojuma elementu izbūvi.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 784 605,73 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 569 433,62 EUR un valsts budžeta finansējums  –  62 301,38 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļa