2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās Mēru muižas terases pārbūve

Mēru muižā turpinās būvdarbi pie terases pārbūves, ko veic uzņēmums SIA “Premium Properties”. Šobrīd ir paveikti darbi pie pamatu un nesošo dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas, norit darbi pie koka konstrukciju montāžas, teritorijas konstruktīvo kārtu izbūves un akmeņu dekoratīvā mūrējuma. Terases būvniecības darbus plānots pabeigt decembrī.

Būvdarbi norisinās projekta “Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” ietvaros, ko Smiltenes novada dome iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” . Projekta pieteikums guvis atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā, gan arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir atjaunot Mēru muižas verandu tās vēsturiskajā skatā, kas nodrošinās atbilstību drošības un kvalitātes standartiem. Tā kā Smiltenes novada muzeja, kas ir izvietots Mēru muižā, darbība ar katru gadu kļūst aktīvāka, veranda kalpos apmeklētāju piesaistei, izstāžu eksponātu izvietošanai, āra mācību stundu organizēšanai, pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem. Realizējot projektu, tiks palielināta lauku iedzīvotāju drošumspēja, kā arī vietas potenciāls un pievilcība, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 73 486,70 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 45 000,00 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.janvārim.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Zelma Mičule

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

 

Foto: E. Ziemiņa