2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās pieteikšanās konkursam „Sakoptākais mežs”

Vēl tikai divas nedēļas turpinās pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam „Sakoptākais mežs”. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus, popularizējot un informējot sabiedrību par ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pozitīvajiem piemēriem un veicinot izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Konkursam „Sakoptākais mežs” ir iespējams pieteikties līdz 14. jūlijam. Tajā tiks vērtēts dalībnieku ieguldījums produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšana un tās metodes, atjaunošana un mežizstrāde, meža infrastruktūra, zinātniski pamatotu metožu izmantošana ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, zemes racionāla izmantošana, ainavas elementu plānošana, kā arī saskarsme ar kaimiņiem un pašvaldību.

„Sabiedrība nereti uzskata, ka mežiem ir jāļauj augt patstāvīgi un to attīstībā cilvēka roka nav nepieciešama. Tomēr tā nav – mežs ir regulāri jākopj, izmantojot zinātniski pamatotas mežu apsaimniekošanas metodes, ir jāveicina ražīga un ilgtspējīga mežaudžu izveide. Esmu pārliecināts, ka Latvijā ir meža īpašnieki, no kuriem citi varētu aizgūt labas apsaimniekošanas prakses pieredzi un metodes, kā kvalitatīvi apsaimniekot mežu,” norāda LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkurss šogad norisinās pirmo reizi, taču plānots, ka tituls „Sakoptākais mežs” turpmāk tiks piešķirts katru gadu. LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks ir norādījis, ka šāda nominācija ir nozīmīga kā privātajiem meža īpašniekiem, tā arī vietējām pašvaldībām un sabiedrībai kopumā, jo tikai kopā varam izveidot sakoptu Latviju.

Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit – http://bit.ly/2rrXvMq.

Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Uzvarētāju apbalvošana paredzēta Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros.

Papildu informācija:
Zane Ieviņa

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa „Sakoptākais mežs”
Projektu vadītāja
Tālr.nr. 28714969
E-pasts: [email protected]