2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” īstenošana

Projekta ietvaros kopš 2020.gada aprīļa Dārza ielā norisinās būvdarbi. Šobrīd ielai ir jau veikta inženierkomunikāciju tīklu izbūve – ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, drenāžas tīkli, pārbūvēti apgaismojuma kabeļu un elektronisko sakaru tīkli. Izbūvēta brauktuves konstrukcija, tajā skaitā ieklāts asfalta segums.

Patreiz darbi turpinās pie ietves konstruktīvo kārtu un bruģa seguma ieklāšanas, teritorijas sakārtošanas un apzaļumošanas.

Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt jaunus apgaismojuma stabu balstus, pārcelt esošos gaismekļus un papildināt ar jauniem gaismekļiem, kā arī uzstādīt satiksmes organizācijas aprīkojumu. Darbus plānots pabeigt šī gada oktobrī.

Būvdarbus veic SIA “Buildimpex”, autoruzraudzību SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzību SIA “Marčuks”.

Projekta mērķis ir attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 221 743,58 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR un tas veido 43,86% no attiecināmām izmaksām, valsts budžeta dotācija sasniedz 96 804,24 EUR, Smiltenes pašvaldības finansējums sastāda 631 564,49 EUR. 

 

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Ira Punkstiņa