2023. gada 17. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Tuvākajā laikā plānota Mēru muižas terases durvju restaurācija

2022. gada 25. martā Smiltenes novada pašvaldība ar SIA “Warss+” noslēgusi līgumu par Mēru muižas terases durvju restaurāciju. Restaurācijas darbi tiek īstenoti projekta 21-09-AL10-A019.2202-000002 “Mēru muižas durvju nomaiņa” ietvaros.

Plānoto darbu termiņš Mēru muižas durvju restaurācijai ir 2022. gada 30. jūnijs. Līguma summa paredzētajām darbībām iepirkuma procedūras rezultātā ir noteikta 5946.09 EUR (t.sk. PVN) apmērā. Darba uzdevums paredz veikt Mēru muižas terases divviru dubulto durvju ar slēģiem restaurāciju, ievērojot SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas” izstrādātā Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas dokumentā ietvertos arhitektoniski mākslinieciskās izpētes norādījumus.

Šobrīd Lauku atbalsta dienestā ir iesniegti iepirkuma dokumenti saskaņošanai, tiek gatavota pieprasītā papildus informācija.

Projekts tiek realizēts ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists