2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Uz nenoteiktu laiku Smiltenes poliklīnikā nebūs pieejami rentgenogrāfijas izmeklējumi

Ar 2024. gada 1. aprīli tiks uzsākti priekšdarbi stacionārās rentgenogrāfijas iekārtas nomaiņai, lūdzam pacientiem rast iespēju RTG izmeklējumus veikt citās tuvumā esošajās ārstniecības iestādēs.

Līdzšinējā iekārta ir gan tehniski, gan morāli novecojusi, un darbs ar to kļuvis neracionāls augsto izmaksu dēļ. Turpinot darbu, pastāvētu potenciāls risks palikt bez rentgenogrāfijas iekārtas, jo rezerves daļas ražotājrūpnīcas vairs nepiedāvā, tādēļ tika pieņemts lēmums Smiltenes poliklīnikā iegādāties jaunu, modernu digitālo rentgena iekārtu, kas nodrošinās mūsdienīgāku attēlu iegūšanas iespēju, daudz augstāku kvalitāti rentgenogrammām un komfortablākus apstākļus pacientiem izmeklējuma laikā.

Rentgenogrāfijas iekārtas nomaiņas darbos plānots veikt – esošās iekārtas demontāžu, utilizāciju, esošo telpu pārbūvi, jaunas iekārtas uzstādīšanu, tai skaitā tiks īstenotas personāla apmācības.

Lūdzam speciālistus un ģimenes ārstus, plānojot rentgenogrāfijas izmeklējumus, nesūtīt pacientus uz mūsu poliklīniku iekārtas nomaiņas laikā, kā arī aicinām pacientus uzņemt šīs neērtības ar sapratni.

Informēsim, kad rentgenogrāfijas izmeklējumi tiks atsākti mūsu poliklīnikā.  

 

Jaunā iekārta iegādāta, īstenojot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektu “Jaunas tehnoloģijas ieviešana un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana – SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā””.

Didzis Lūkins

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklis