2021. gada 29. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzlabota bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība

Bezdarbniekiem ar I un II grupas invaliditāti, un bezdarbniekiem ar garīgās attīstības traucējumiem visās invaliditātes grupās subsidētās darba vietas tiks pagarinātas no 12 līdz 18 mēnešiem. Tāpat Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpmāk segs visiem darba devējiem darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), tādējādi samazinot darba devēja izmaksas par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu.

To paredz grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kas otrdien, 23. novembrī, pieņemti valdības sēdē.

Grozījumu mērķis ir pilnveidot aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas nosacījumus, lai nodrošinātu bezdarbniekiem efektīvāku iesaisti tādos pasākumos kā bezdarbnieku apmācība un pārkvalifikācija, reģionālās mobilitātes atbalsts, komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana, subsidētās nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti.

Paredzēts, ka NVA 2022. gadā izveidos konsultatīvo atbalsta centru (kā pakalpojumu) personām ar invaliditāti un darba devējiem, kur būs pieejamas konsultācijas un individuāls atbalsts bezdarbniekiem un nodarbinātajiem atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam. Centrā tiks nodrošināti arī  motivācijas un mentora pakalpojumi – bezdarbnieka ar invaliditāti individuālai sagatavošanai, kopīgām vizītēm pie darba devēja.

Grozījumi nosaka, ka 2022. gadā tiks īstenots jauns atbalsta pasākums nodarbinātām personām ar invaliditāti, lai preventīvi atbalstītu šos cilvēkus darba vietās un mazinātu bezdarba iestāšanās riskus. Proti – tiks finansēti darba vietu pielāgojumi strādājošām personām ar invaliditāti, jo līdz šim šādi pielāgojumi tika finansēti no NVA tikai bezdarbniekiem.  NVA 2022. gadā arī plāno piedāvāt strādājošiem cilvēkiem ar invaliditāti prasmju apguves pasākumus – neformālās izglītības programmas, modulārās programmas, tiešsaistes kursu programmas, lai cilvēki ar invaliditāti darba vietās uzlabotu savas prasmes un nenonāktu bezdarba situācijā.

Lai bezdarbnieki ar invaliditāti apgūtu darba prasmes nevalstiskajās organizācijās un sagatavotos strādāt atvērtajā darba tirgū, tiks pagarināts bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistes laiks no 6 līdz 12 mēnešiem un tiks palielināta stipendija no 10 līdz 15 eiro dienā. Tiks maksāts arī darba vadītājiem 10 eiro dienā, kas līdz šim nebija.

Tāpat tiks ieviesta jauna mērķa grupa subsidētās nodarbinātības programmā – jaunieši, kuri absolvē speciālās izglītības programmas. Šādi tiks sekmēta jauniešu pāreja no izglītības uz nodarbinātību un ienākumu gūšanu. Jauniešiem tiks subsidētas darba vietas līdz 18 mēnešiem, kamēr viņi apgūs darba pieredzi un nostiprināsies darba vietā. 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider