2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzņēmējdarbības ideju konkursā “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” atbalstu piešķirs astoņām biznesa idejām

Smiltenes novada pašvaldības dome 28. jūnija sēdē apstiprināja uzņēmējdarbības konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātus. Šogad atbalstu saņems astoņas biznesa idejas jaunu produktu, pakalpojumu vai darba vietu izveidei Smiltenes novadā.

Konkursam tika iesniegti 23 projektu pieteikumi par kopējo summu 84 689 EUR. Pieprasītais līdzfinansējums vairāk nekā 3 reizes pārsniedza pieejamo, līdz ar to pretendentiem nācās sacensties sīvā konkursā. Iesniegtās idejas izskatīja vērtēšanas komisija 7 locekļu sastāvā, kuras sastāvā bija gan pārstāvji no Smiltenes novada pašvaldības, novada domes, Finanšu institūcijas “Altum” un Valmieras biznesa inkubatora un novada uzņēmēju vides.

Arī šogad konkurss norisinājās trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā kārtā projekta pieteikumi tika vērtēti pēc administratīviem, finanšu un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā kārtā pretendenti prezentēja savas biznesa idejas vērtēšanas komisijai. No 23 saņemtajiem pieteikumiem administratīvajiem kritērijiem atbilda 21 projekts, savukārt uz pēdējo vērtēšanas kārtu – iespēju prezentēt savu ideju, tika aicināti 16 ideju autori. Jāatzīmē, ka šogad tika saņemti daudz projektu pieteikumu jau no iepriekšējos gados finansējumu saņēmušu ideju autoriem, kas liek secināt, ka projekta pieteikuma forma un īstenošana ir salīdzinoši vienkārša.

Līdz ar to, ka labu ideju skaits pārsniedza pieejamo finansējumu, izvērtējot pieteikumus, konkursa komisija pieņēma lēmumu pilnā apmērā atbalstīt 3 projektus, bet ar daļēju finansējumu atbalstīt 5 projektus:

  1. Projekts “Mobila angāra (tents) iegāde velo amfībijas BeTRITON nomas punkta ierīkošanai un noliktavas vajadzībām”, kuru iesniedzis SIA “BeTRITON”, piešķirts 2990 EUR finansējums. Projekta mērķis – nodrošināt unikālu pieredzi cilvēkiem gan no Latvijas, gan ārvalstīm – elektro velo amfībijas nomu.
  2. Projekts “Inventāra iegāde ABA terapijai”, kuru iesniegusi Inga Švēde, tam piešķirts 3000 EUR finansējums, projekta mērķis – nodrošināt ABA terapijas pakalpojumu novada iedzīvotājiem.
  3. Projekts “Medicīniski vērtīgu un gurmānu sēņu audzēšana”, kuram piešķirti 2289,32 EUR. Projektu iesniedza Dāgs Rūdis Bareika un tā mērķis ir attīstīt dažādu vērtīgu sēņu audzēšanas pakalpojumu gan patēriņam ēdināšanas biznesā, gan medicīnā.
  4. Projekts “TWO TALES preces mājdzīvniekiem” – noderīgu, daudzreiz lietojamu tērpu izgatavošana mājdzīvniekiem, kuri atkopjas no traumām vai citiem veselības traucējumiem. Projektu iesniedza Evita Graudiņa un tam piešķirts līdzfinansējums 2500 EUR apmērā.
  5. Projekts “Dzīvžogu un mākslīgo koku formu veidošana, izmantojot elektriskās un ar akumulatoru darbināmās dzīvžoga šķēres un trīskāju trepes”, kuru iesniedza uzņēmums SIA “Tree 3000”. Projektam, kura mērķis ir iegādāties aprīkojumu dažādu apstādījumu formu veidošanai, piešķirts līdzfinansējums 2500 EUR apmērā.
  6. Projekts “Grupu fitnesa nodarbības: “BodyPump” un “Funkcionālais treniņš+mobilitāte””, tā mērķis ir iegādāties aprīkojumu enerģiskiem un mūsdienīgiem fitnesa treniņiem. Iesniedzēja – Ilze Lāce, kurai līdzfinansējumā piešķirti 2500 EUR.
  7. Projektam “Manikīra un pedikīra pakalpojumi Raunā”, kura mērķis ir piedāvāt Raunas iedzīvotājiem attiecīgo pakalpojumu, piešķirts līdzfinansējums 1279,37 EUR. Projektu iesniedza Jana Vītola.
  8. Projekts “VIKERII grafiskā dizaina un radošo darbnīcu studija”, kuru iesniedza Kristiāna Līdaka saņems līdzfinansējumu 941,31 EUR. Projekta mērķis – piedāvāt grafiskā dizaina pakalpojumu.

Smiltenes novada pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem konkursa pretendentiem, kuri iesniedza savas projekta idejas. Paldies arī konkursa komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā!

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā  www.smiltenesnovads.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”, lai laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamā gada uzņēmējdarbības ideju konkursam. Vēlam finansiālā atbalsta saņēmējiem izdošanos un neatlaidību, lai  izdodas sasniegt nospraustos mērķus un uzdevumus!

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

uzņēmējdarbības speciāliste