2022. gada 20. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultācijas Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldībā darbojas uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantes. Iedzīvotājiem ir iespējas saņemt konsultācijas gan par uzņēmējdarbības jautājumiem (uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi, nodokļu politika u.c.), gan par lauksaimniecības jautājumiem (par Valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par LEADER veida pasākumiem, par Valsts lauku tīkla aktualitātēm un pasākumiem, dažādu fondu un citu atbalsta veidu piesaistes iespējām u.c.).

Atbilstoši savai kompetencei, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantes  sniedz arī  konsultācijas par  platībmaksājumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā,  veic Lauksaimniecības datu centrā dzīvnieku reģistrēšanu, sniedz informāciju un palīdz aizpildīt VID  gada ienākumu deklarāciju u.c. Visbiežāk lauksaimnieki, lauku uzņēmēji un citi interesenti vēlas saņemt konsultācijas saistībā ar Lauku atbalsta dienestu, zemes apsaimniekošanu, Valsts ieņēmuma dienestu, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību.

Aicinām iedzīvotājus sazināties ar attiecīgo uzņēmējdarbības un lauksaimniecības speciālistu, lai noskaidrotu savu interesējošo jautājumu, vai arī sarunātu tikšanos pagastu pārvaldēs:

  • Dzintra Medne – sniedz konsultācijas Grundzāles, Palsmanes, Trapenes, Variņu un Apes pagastā un Apē, tel. 29268576;
  • Gunta Mangale – sniedz konsultācijas Blomes un Launkalnes pagastos, tel. 26445482;
  • Laima Āboltiņa – sniedz konsultācijas Bilskas, Gaujienas, Virešu un Brantu pagastos, tel 26402963;
  • Inita Dzenīte – sniedz konsultācijas Raunas, Drustu, Smiltenes pagastos un Smiltenē, tel. 20113942;

 

 Attīstības un plānošanas nodaļa