2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsāks iedzīvotāju un uzņēmumu sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešanu

No š.g. 10. aprīļa uzsāks iedzīvotāju un uzņēmumu sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešanu. Atgādinām, ka Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu organizē un apmaksā Smiltenes novada pašvaldība ar šādiem nosacījumiem:

  • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
  • Izvešana jāpiesaka SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz telefona numuru 29161694 darba laikā no plkst. 13.00 – 17.00;
  • Lapu izvešanu piesaka laika periodā no šāda gada 3.aprīļa līdz 20.aprīlim;
  • Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
  • Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
  • Maisi jānovieto ārpus sētas;
  • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti;
  • Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotais izvešanas laiks  no š.g. 10.aprīļa līdz 21.aprīlim.

Tāpat informējam, ka š.g. aprīlī Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā atļauts sadedzināt koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai, kā arī zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunis informācijai 64281250.

Atgādinām, ka lapu, zāles un citu lakstaugu sadedzināšana ir AIZLIEGTA!

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!