2022. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsāks Smiltenes novada pašvaldības ēkas, Dārza ielā 3, 5.kārtas rekonstrukcijas darbus

Pirmdien, 3.jūlijā, uzsāks Smiltenes novada pašvaldības ēkas, Dārza ielā 3,  5.kārtas rekonstrukcijas darbus, kuru laikā paredzēts veikt Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu nodaļas un Bāriņtiesas telpu un iekšējo elektroapgādes tīklu pārbūvi. Būvniecības laikā šo iestāžu un nodaļas speciālistiem mainītas  atrašanās vietas. 

Šajā sakarā pašvaldības speciālisti apmeklētājus pieņems:

  • Sociālā dienesta vadītāja un sociālās darbinieces   apmeklētājus  pieņems Pils ielā 2, 2.stāvā, sanāksmju zālē. Kontaktinformācija:  tālr. 64707865, e-pasts: [email protected]; Sociālās darbinieces  darbam ar ģimeni un bērniem – Galdnieku ielā 10, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. Kontaktinformācija: mob.tālr. 25611758, e-pasts:  [email protected], [email protected]
  • Bāriņtiesas speciālisti apmeklētājus pieņems Dārza ielā 3, 1.stāvā,  2.kabinetā. Kontaktinformācija:  tālr. 64707574, mob.tālr. 26603348, e-pasts: [email protected]
  • Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apmeklētājus pieņems Dārza ielā 3, 2.stāvā, 30.kabinetā. Kontaktinformācija:  tālr. 64707572, e-pasts: [email protected]

Informējam, ka pašvaldības ēkas, Dārza ielā 3,  5.kārtas rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēts  veikt  servera telpām nenesošu starpsienu demontāžu un izbūvi, 1.stāva durvju aiļu paplašināšanu atbilstoši vides pieejamības prasībām, iekšējo elektroapgādes tīklu pārbūvi, kā arī  paredzēta telpu ārsienu siltināšana abos stāvos, durvju un logu nomaiņa telpās, kurās veiks pārbūves darbus.

Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir  no 03.07.2017 līdz 29.09.2017.  Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Nejss” par kopējo līgumcenu 48 650.29 eiro bez PVN.

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste