Uzsākta projekta ChemClimCircle īstenošana

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar Stokholmas pilsētas pašvaldību un vēl 7 partneriem no Vācijas, Lietuvas, Somijas, Igaunijas un Polijas uzsākusi īstenot Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.- 2027. gadam projektu “Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes” (latviski- Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos), akronīms- “ChemClimCircle”.