2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākti Valkas ielas posma pārbūves darbi

Ar mērķi sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, šonedēļ uzsākti darbi pie Smiltenes pilsētas Valkas ielas posma pārbūves, kura ietvaros tiks veikti ielas un inženiertīklu pārbūves darbi.

Pārbūves darbi tiek veikti “Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Valkas ielu 473 m garumā. Tiks izbūvēta ielas brauktuve ar asfalta segumu, veikta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, un ielas apgaismojuma izbūve.

Projekta ietvaros plānota arī rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē. Ēkas kopējā platība 968m2. Būvniecību plānots uzsākt 2019.gada rudenī.

Valkas ielas pārbūves darbus veic SIA “8CBR”, būvdarbu uzraudzību veic SIA “Marčuks”, autoruzraudzību SIA “Vertex projekti”.

Ielas posma pārbūves kopējās izmaksas 389 326,27 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekta kopējās izmaksas ir 1 772 806,75 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  624 635,35 EUR

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada novembrim.

Ilze Sausā
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste