2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākts Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošanas īstenošanas projekts

2023. gada 26. jūlijā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē lemts par aizņēmumu vienam no šī gada prioritārajiem investīciju projektiem “Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošana – kāpņu nomaiņu”.

Projekta rezultātā tiks veikta esošo kāpņu demontāža, jaunu kāpņu un platformas celiņa būvniecība esošo kāpņu un gājēju celiņa zonā no kāpnēm līdz nogāzei, solārā apgaismojuma ierīkošana,  atbilstoši būvniecības tāmei un būvprojektu dokumentācijai.

Projekts ir iekļauts Smiltenes novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Investīciju plānā.  Līdz ar ilgtermiņa aizņēmumu no LR Valsts kases apstiprināšanu, tiks slēgts līgums ar būvuzņēmēju un uzsākta projekta īstenošana. Kopējās projekta izmaksas ir 170 610.51 eiro.  

Iedzīvotāju ievērībai – Raunas Staburags nav slēgts. Piekļuve Staburagam nodrošināta pa izveidotu dabas taku – marķētu apkārtceļu.

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Smiltenes novada pašvaldības Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists