2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Valsts vides dienestā ir izveidots Operatīvās koordinācijas centrs (OKC)

Valsts vides dienestā ir izveidots Operatīvās koordinācijas centrs (OKC). OKC ir vienots diennakts tālrunis 26338800 un tas nodrošina efektīvu avārijas situāciju un vienotu sūdzību par pārkāpumiem vides jomā reģistrēšanu un to izskatīšanas pārvaldību.

Kā galvenais OKC uzdevums ir koordinēt pieteikumus par piesārņojumu un dažādu vides pārkāpumu atrisināšanu, sekot līdzi dažādu tiešsaistes vides monitoringa iekārtu informācijai un uzraudzīt, kā uzņēmumi savā saimnieciskajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. Dienesta kompetencē ir arī lietotnes VIDES SOS uzturēšana un attiecīgi tajā ienākošo ziņojumu nodošana izpildē pašvaldībām atbilstoši to kompetencei.

Lai iedzīvotāji varētu nekavējoties paziņot Dienestam par pārkāpumiem pret vidi, VIDES SOS ļauj ikvienam viedtālruņa lietotājam nofotografēt un informāciju par iespējamiem vides pārkāpumiem iesniegt Dienestam tiešsaistē: Vides SOS

Ņemot vērā, ka visbiežāk iedzīvotāji ziņo par vides piegružošanu, kuras novēršana ir pašvaldību kompetencē VIDES SOS saņemtos ziņojumus atbilstoši pašvaldības kompetencei to izskatīšanai, un katrai pašvaldībai izveidojot piekļuvi VIDES SOS, kas nodrošina pašvaldības darbiniekiem iespēju atzīmēt novērstās vides problēmas, piemēram, atkritumu savākšanu.

Dienests, sadarbībā ar vides NVO sektoru, līdz 2021.gada septembrim plāno pilnveidot VIDES SOS, attīstot tās tehniskos risinājumus un uzlabojot tās lietojamību un atgriezenisko saiti ar iesniedzēju.