2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Vecāki aicināti piedalīties fizioterapeita lekcijā par bērnu attīstību vecumā līdz 7 gadiem

Vairākās Smiltenes novada vietās oktobra noslēgumā un novembrī notiks lekcijas – nodarbības vecākiem, kuri audzina bērnus līdz skolas vecumam.

Nodarbības notiks kopā ar fizioterapeiti Kristīni Matuku, kura sniegs atbildes uz jautājumiem par bērna attīstību.

Fizioterapeits ir ārstniecības persona, kura sniedz informāciju par bērna motoro attīstību jau kopš dzimšanas. Lekcijas laikā varēs uzzināt vairāk par to, kāda ir ierasta kustību apgūšanas secība un laika posmi noteiktu kustību apguvei. Tāpat tiks sniegta informācija par bērna anatomiju, dažādu lietu ietekmi uz bērna attīstību, aktivitāšu izvēli dažādos vecumposmos, apavu izvēli, vingrošanas nepieciešamību un nozīmi, fizisko aktivitāšu izvēli, biežākajām stājas izmaiņām. Ņemot vērā, ka ir rudens, tikšanās laikā tiks sniegta informācija par rīcību elpceļu saslimšanas gadījumā – kāda ir vingrojumu nozīme saslimšanas laikā, kā arī būs iespēja praktiski apgūt vingrojumus. 

Vecāki pirms nodarbības ir īpaši aicināti iesniegt sev interesējošos jautājumus fizioterapeitei, izmantojot šo saiti: https://ej.uz/lekcijasmiltene

Tikšanās tiek organizētas dažādās norises vietās. Plānotie nodarbību norises laiki, vietas redzami tabulā. Aicinām pieteikties nodarbībām, zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem darba laikā.

Nodarbības norises vieta Nodarbības norises laiks
Palsmanes pagasts “Palsmanes bērnudārzs” telpās 30.10.2023.
Smiltene Pīlādzītis “PII  telpās, Rīgas ielā 8a 02.11.2023.
Bilskas pagasts Smiltenes “Pīlādzītis “PII programmu realizācijas vieta  Bilskas PII telpās 06.11.2023.
Launkalnes pagasts Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē, Launkalnes PII telpās, Līvu ielā 5 09.11.2023.
Smiltene “Pīlādzītis” PII  telpās, Rīgas ielā 8a 13.11.2023.
Smiltene Bērnu bibliotēkas telpās, Gaujas ielā 1 22.11.2023.

plkst. 10.00 – 12.00

 

Aicināti vecāki ar bērniem vec. 0 līdz 3 gadiem. Pieteikties pie bibliotēkas darbiniecēm pa tālruņa numuru: 20047831.

Pasākumi tiek rīkoti projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros un ir bez maksas.