2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Nodarbības vecākiem par bērnu attīstību vecumā no 0-7 gadiem

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros vecākiem ir iespēja apmeklēt izglītojošas nodarbības par bērnu emocionālo un pusaudžu audzināšanu. Tās atsāksies 2023. gada septembrī, un ir bez maksas.  


Nodarbības vecākiem par bērnu attīstību vecumā no 0 līdz 7 gadiem – emocionālā audzināšana

Tās ir grupu apmācības, kur piecās nodarbībās jeb soļos vecāki tiek informēti par kādu no audzināšanas aspektiem, piemēram, bērna attīstību, piesaistes veidošanu, disciplinēšanas metodēm, sociālajām kompetencēm, empātiju un citiem. Pārmaiņu rezultāti ir atkarīgi no vecāku vēlmes pieņemt jaunās zināšanas un mājas darbu pildīšanas, gluži līdzīgi, kā bērniem skolā. Programmas pievienotā vērība ir pieredzes apmaiņa, ko vecāki gūst savstarpēji daloties pieredzē un atziņās. 

Nodarbību grafiks:

  1. nodarbība 20. septembrī no plkst.18.00 līdz 20.00;
  2. nodarbība 27. septembrī no plkst.18.00 līdz 20.00;
  3. nodarbība 4. oktobrī no plkst.18.00 līdz 20.00;
  4. nodarbība 11. oktobrī no plkst.18.00 līdz 20.00;
  5. nodarbība 18. oktobrī no plkst.18.00 līdz 20.00.

Nodarbības notiek Palsmanes pagastā, “Dūjiņas” Nr. 11 telpās. Vada – sociālā darbiniece Ineta Špate. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26362095 vai 28680831 (Anita).