2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Vēl var pievienoties nodarbībām vecākiem, kas audzina pirmsskolas un skolas vecuma bērnus

Smiltenes novada Sociālais dienests aicina uz Atbalsta grupu nodarbībām vecākus, kuri audzina pirmsskolas un skolas vecuma bērnus. Pirmā nodarbība notika jau 2024. gada 3. aprīli, taču iespējams pievienoties arī uz kādu no nākamajām. Kopā plānotas 8 nodarbības.

Grupu nodarbību mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, kas iespējama tad, ja vecākiem ir pietiekamas zināšanas, atbalsts un prasmes bērnu audzināšanā. Ar vien vairāk pārliecināmies, ka tieši emocionālajai audzināšanai ir būtiska loma tajā, vai bērns izaugs laimīgs vai nē, spējīgs sevi pilnvērtīgi realizēt vai nē, bet ne vienmēr šo nozīmi apzināmies. Ne vienmēr spējam saprasties ar bērnu dažādos viņa vecumposmos, tāpēc šādi pakalpojumi ir ļoti nepieciešami un paliek arī arvien pieprasītāki.

Atbalsta grupu nodarbības notiek pašvaldības telpās Palsmanē, “Dūjiņas”-11 (sociālā istaba) no pulksten 18.00 līdz 20.00, katru trešdienas vakaru.

Pieteikties nodarbībām iespējams līdz 12. aprīlim, zvanot pa tālruni 26362095 sociālajai darbiniecei Inetai Špatei, kas ir arī šo nodarbību vadītāja. Vairāk informācijas pa šo pašu tālruni.

Nodarbības organizē Smiltenes novada Sociālais dienests.

 

Ilze Mize

Sociālā dienesta Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste