2022. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Vienbalsīgi par domes priekšsēdētāju ievēl līdzšinējo mēru Gintu Kukaini (Papildināts!)

Piektdien, 16.jūnijā, plkst.11.00 jaunievēlētie Smiltenes novada domes deputāti tikās jaunā sasaukuma pirmajā sēdē, kurā vienbalsīgi par domes priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo mēru Gintu Kukaini, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Smiltenes novada saraksta līderi.

Uz sēdi, kuru sasauca un vadīja Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere, bija ieradušies 14 jaunievēlētie domes deputāti:  saraksta „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”– Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputāti: Gints Kukainis, Aigars Dudelis, Aija Cunska, Jānis Sīklēns, Vairis Tralla, Jānis Pērle, Andis Rozītis, Aigars Veldre, Ināra Grundāne; partijas „Vienotība” deputātes Ilze Vergina un Tija Zaļkalne; saraksta „Latvijas reģionu apvienība, Vidzemes partija” deputāti  Edgars Avotiņš un Zigeta Vīķele un „Zaļo un Zemnieku savienība” deputāts Ivars Ādamsons.  Sēdē nepiedalījās Kaspars Markss („Zaļo un Zemnieku savienība”).

Sēdes dienas kārtībā bija jautājums par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.  Deputāts Aigars Dudelis uz balsošanu izvirzīja Ginta Kukaiņa kandidatūru, piebilstot, ka viņš ir saņēmis vislielāko Smiltenes novada vēlētāju atbalstu. Balsojot atklāti, deputāti vienbalsīgi (ar 14 balsīm “par”, viens deputāts nepiedalījās sēdē) par Smiltenes novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Gintu Kukaini.  Gints Kukainis pateicās par uzticību un izteica pārliecību, ka deputāti ir gatavi strādāta novada attīstībai: “Ticu, ka mēs visi kopā spēsim būt gudri, tālredzīgi, drosmīgi pieņemt lēmumus, kas Smiltenes novadu vedīs tikai augšup. Es novēlu jums vienmēr atcerēties, ko jūs pārstāviet un savu darbu darīt no tīras sirdsapziņas un ar lielu atbildību.”

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis plkst.15.00 sasauca ārkārtas domes sēdi, kur darba kārtībā bija priekšsēdētāja vietnieka, domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana, kā arī  jautājums par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības nolikumā. Ar darba kārtību var iepazīties pielikumā.

Ārkārtas domes sēdē par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Ivars Ādamsons („Zaļo un Zemnieku savienība”), apstiprināti sekojoši Smiltenes novada domes pastāvīgo komiteju sastāvi:

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja darbosies 11 deputātu sastāvā:

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
•  Gints Kukainis
•  Jānis Sīklēns
•  Vairis Tralla
•  Andis Rozītis
•  Aigars Veldre
•  Jānis Pērle
Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA
•  Edgars Avotiņš
•  Zigeta Vīķele
Partija “VIENOTĪBA”
•  Ilze Vergina
•  Tija Zaļkalne
Zaļo un Zemnieku savienība
•  Ivars Ādamsons

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja,7 deputātu sastāvā:
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
•  Ināra Grundāne
•  Aija Cunska
•  Jānis Pērle
•  Aigars Dudelis
•  Andis Rozītis
Partija “VIENOTĪBA”
•  Ilze Vergina
Zaļo un Zemnieku savienība
•  Kaspars Markss

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā:
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
•  Aigars Veldre
•  Andis Rozītis
•  Aija Cunska
•  Ināra Grundāne
Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA
•  Zigeta Vīķele
Partija “VIENOTĪBA”
•  Tija Zaļkalne
Zaļo un Zemnieku savienība
•  Ivars Ādamsons

Pirmās komiteju sēdes, kurās apstiprinās komiteju vadītājus, notiks otrdien, 20.jūnijā.  Domes sēdes notiks kā līdz šim- mēneša pēdējā trešdienā. Nākamā domes sēde notiks 28.jūnijā plkst. 15.00 domes sēžu zālē, Dārza ielā 3.

Atgādinām, ka 2017. gada 3. jūnija Smiltenes novada domes vēlēšanās visvairāk vēlētāju balsis ieguva saraksts „Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 3206 balsis, partija „Vienotība” – 700 balsis, Latvijas reģionu apvienība, Vidzemes partija – 587 balsis un Zaļo un Zemnieku savienība 525 balsis. Jauno domes sastāvu veido 9 deputāti no saraksta „Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!”– Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, 2 deputāti no partijas „Vienotība”, 2 deputāti no saraksta „Latvijas reģionu apvienība, Vidzemes partija” un 2 deputāti no „Zaļo un Zemnieku savienība”.

Smiltenes novadā kopumā nobalsoja 5079 jeb 49,19% no visiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2013. gada pašvaldību vēlēšanām, Smiltenes novada iedzīvotāju aktivitāte šajās pašvaldību vēlēšanās ir bijusi par 6,49% lielāka.

Sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste