2021. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Vienota ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana Smiltenes novada teritorijā no 2022. gada 1. janvāra

Pašvaldība informē, ka saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 168 (prot. Nr. 10, 4§) uzsākta iestāžu  Raunas novada domes Saimnieciskais dienests un Komunālā saimniecība (bijušā Apes novada teritorija) reorganizācija, kuras ietvaros  funkcijas “ūdensapgāde un kanalizācija” ar 2022. gada 1. janvāri tiek nodotas pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Smiltenes NKUP”, savukārt pārējās iestāžu funkcijas ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. martam tiek nodotas attiecīgā pagasta pārvaldei.

Ar pakalpojumu saņēmējiem Raunas, Drustu, Apes, Trapenes un Gaujienas pagastos sazināsies SIA “Smiltenes NKUP” pārstāvji, lai pārslēgu līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu no 2022. gada 1. janvāra.

Attiecībā uz maksu par šiem pakalpojumiem norādu, ka  saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 167 (prot. Nr. 10, 3§) un tajā veiktajiem grozījumiem ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 278 (prot. Nr. 12, 41§) laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz jauna Pakalpojuma tarifa apstiprināšanai ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, visai SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojuma sniegšanas teritorijai tiek piemērots šobrīd spēkā esošais ar 2014. gada 15. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu Nr.3 (prot. Nr.2, 1.p.) SIA “Smiltenes NKUP” apstiprinātais Pakalpojuma tarifs – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,08 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,25 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Jūsu līdzšinējais līgumslēdzējs – Raunas novada domes Saimnieciskais dienests vai  Komunālā saimniecība līdz 2022. gada 1. janvārim sagatavos un aicinās Jūs pārjaunot īres/komunālo pakalpojumu līgumu par tiem pakalpojumiem, kurus turpmāk nodrošinās pagastu pārvaldes (īre, siltums, atkritumu apsaimniekošana).

Lūgums ņemt vērā šo informāciju un gadījumā, ja kāda iemesla pēc neesiet saņēmuši informāciju par izmaiņām vēstules formā, pašiem sazināties ar savu līdzšinējo pakalpojuma sniedzēju (Raunas novada domes Saimnieciskais dienests vai  Komunālā saimniecība), lai vienotos par līgumu pārjaunošanu.

Kontakti: 

 

 

Smiltenes novada pašvaldības

Izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos

Evija Zurģe

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider