2022. gada 29. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

ZAAO informē par atkritumu apsaimniekošanas maksas celšanu no 1. jūlija

Smiltenes novada pašvaldība un ZAAO informē, ka ar 1. jūliju tiks mainīta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šāds lēmums pieņemts, jo neprognozēti pieaugušās cenas energoresursiem, galvenokārt degvielai, būtiski ietekmē ZAAO darbību, kvalitatīva un vides prasībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Lai gan ZAAO nepārtraukti strādā pie pakalpojumu izpildes procesu optimizācijas, līdzšinējās pieaugošās degvielas izmaksas ar efektivizāciju tomēr nosegt nav iespējams.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā un Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību, un savstarpēji noslēgtā līguma 315-2-006,315-2-063, 315-2-064, 315-2-067, 315-2-069, 315-2-075, 315-2-149, 315-2-369, 344-2-002, 346-2-003, 358-4-002, 370-6-002, 374-2-002, 380-2-150, 390-2-001, 390-2-007 nosacījumus, SIA “ZAAO” informē

 

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. jūlija:

  • Smiltenes novada Drustu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Smiltenē būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Bilskas pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Blomes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Grundzāles pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Launkalnes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Palsmanes pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Brantu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Smiltenes novada Variņu pagastā būs 22.25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ZAAO Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem – tālr. 64281250 vai 26515556, e-pasts: [email protected]

 

Informāciju sagatavoja: 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste