2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

ZAAO veic nelegālo atkritumu savākšanu

SIA “ZAAO” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” š.g. jūnijā veica nelegāli izmesto atkritumu savākšanu 15 vietās Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionos. Visbiežāk tiek izmesti gan sadzīves, gan bīstamie atkritumi, tajā skaitā arī bez maksas nododamie atkritumi.  

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā LVM), apsekojot Rietumvidzemes un Austrumvidzemes teritorijas, kurās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu veic SIA “ZAAO”, š.g. pavasarī apzināja 15 vietas, kurās nelegāli atkritumi izmesti vienkopus ar kopējo prognozēto atkritumu apjomu  355 m3.

Veicot atkritumu savākšanu, ir redzams, ka sabiedrībā kopumā trūkst izpratnes par atkritumu nelegālu izmešanu, kā arī atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem pakalpojumiem. Kopējā sadarbībā noteikti ir iespējams šo problēmu risināt. SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “No 2022. gada esam izveidojuši publisko lietotni LAIPA plus, kurā ikvienam ir iespējams redzēt noslēgto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu daudzumu mūsu reģionā, bet jau no 2015. gada mūsu izveidoto sistēmu LAIPA izmanto Pašvaldības policijas, veicot līgumu kontroli, tādējādi samazinot to atkritumu daudzumu, kas tiek izmesti nelegāli. Savulaik LVM iniciatīva, uzstādot plakātus “Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!” un piemēsloto vietu savākšanas organizēšana, noteikti ir veiksmīgi soļi, lai samazinātu piemēsloto vietu attīstību. Lai veicinātu kopējo sabiedrības izpratni par nelegāli izmesto atkritumu kaitīgumu, SIA “ZAAO” sadarbībā ar savām pašvaldībām veic klientu informēšanu, piedāvājot arī izglītojošas programmas. Raugoties uz atkritumu sastāvu mežos, saprotam, ka visiem kopā daudz vēl ir darāms – arī iedzīvotajiem, kurus aicinām sākt aktīvāk šķirot un izmantot SIA “’ZAAO” infrastruktūru, lai no atkritumiem atbrīvotos legāli!”

Veicot atkritumu savākšanu visās vietās, ir secināts, ka tiek izmesti gan sadzīves atkritumi, gan būvniecības, azbesta (šīferis), gan arī šķirotie atkritumi, kurus ikdienā SIA “ZAAO” EKO laukumos var nodot bez maksas, kā, piemēram, elektroiekārtas un riepas.

SIA “ZAAO” atgādina, ka atkritumu izmešana dabā vai to nodošana kādam, kuram nav atbilstošas atļaujas atkritumu savākšanai un pārvadāšanai,  ir sodāma rīcība. Atkritumiem, nonākot vidē un sadaloties, to sastāvā esošās kaitīgās vielas nonāk augsnē un gruntsūdeņos, kā arī palielinās siltumnīcefekta gāzu emisijas no pūstošajiem atkritumiem. Tas ir viens no iemesliem, kas rada klimata pārmaiņas. Nelegāli izmesti atkritumi ir viens no biežākajiem cēloņiem mežu ugunsgrēkos. Šie faktori kopā ne tikai bīstami meža dzīvniekiem un dabai, bet ir arī nopietns kaitējums apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

SIA “ZAAO” atgādina:

  • SIA “ZAAO” darbības reģionā šobrīd 19 EKO laukumos var nodot dažāda veida šķirotus atkritumus gan bez maksas, gan pēc noteikta cenrāža. EKO laukumu adreses, nododamo atkritumi veidi pieejami tīmekļa vietnē zaao.lv, sadaļā “EKO laukumi”, zaao.lv/eko-laukumi/
  • lai pieteiktu liela izmēra, būvniecības, azbesta atkritumu savākšanu no adreses, aicinām sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi [email protected], aizpildīt pieteikumu klientu portālā https://klientiem.zaao.lv/login vai zvanīt uz tālruņa numuru 64281250, 26515556 (taustiņš 3). Informācija par pakalpojumu, provizoriskajām izmaksām pieejamas zaao.lv, https://zaao.lv/nestandarta-atkritumi/

Veidosim tīru, sakoptu vidi kopā!

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Kovala Sēne

Sabiedrisko attiecību vadītāja