2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

From Hobby to Business jeb No hobija uz biznesu

“From Hobby to Business” (“From Hobby to Business”)” tulk. “No hobija uz biznesu” (“No hobija uz biznesu”)

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

Pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam

Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):

Vadošais finansējuma saņēmējs: Valkas novada dome.
Finansējuma saņēmēji: Balvu, Ludzas, Smiltenes un Valkas novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”.

Projekta mērķis:

Aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā, un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā.

Projekta ilgums:
01.07.2019 – 30.06.2022.
Projekta finansējums:

Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Smiltenes novada pašvaldības finansējums 16 222.22 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam  ir 14 600.00 EUR jeb 90%.

Projekta aktivitātes:

Smiltenes novada pašvaldība ir atbildīga par vienas tirdzniecības misijas un kontaktbiržas organizēšanu (projekta laikā būs 2), kā arī līdzdarbosies dalībnieku piesaistē uz tirgiem, izglītojošajiem semināriem – diskusijām. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Smiltenes novada mājražotājiem un amatniekiem. Projekta ietvaros Apes pilsētas teritorijā plānots uzlabot tirdzniecības vietu infrastruktūru, iegādājoties divus lielākus pārvietojamos tirdzniecības namiņus (2.7 m x 1.9 m) un piecas mazākas pārvietojamas tirdzniecības būdiņas  (1.15 m x 1.4 m).

Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Projektu vadītāja:
Daiga Bojāre
Tālr. 64307213, mob.tālr. +371 28690844
E-pasts: [email protected]
Publicitāte
Projekta “No hobija uz biznesu” ietvaros īstenots pasākums “Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas”
Aicina piedalīties tiešsaistes apmācību seminārā “IZRĀVIENS”
Projekta “No hobija uz biznesu” vadības grupas sanāksme Zoom platformā
Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem
Apes pilsētā jaunas tirdzniecības vietas
Notikuši pirmie projekta “No Hobija uz Biznesu” pasākumi arī Latvijas pusē
Ar trīs pasākumiem Pečoros tiek uzsākta projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitāšu ieviešana
No hobija uz biznesu