2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas tautas nams

Ēka, kurā atrodas Gaujienas tautas nams, ir viena no lielākajām 19.gs. barona fon Vulfa muižas ansambļa ēkām, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2753, un ar savu kultūrvēsturisko nozīmi Gaujienā kalpo jau vairāk nekā 184 gadus. Muižas ļaužu dzīvojamā ēka celta 1838. gadā, vēlāk tautā saukta par „špricmāju”, jo ēkas dienvidu galu piemēroja barona fon Vulfa 1886. gadā nodibinātās brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības vajadzībām ar uzbrauktuvi otrajā stāvā. Tur parasti ugunsdzēsēju biedrībai notika balles.

No 1952. gada ēkā uzsāka darbību Gaujienas tautas nams ar aktīvu amatiermākslas kolektīvu saimi – jaukto kori, etnogrāfisko ansambli, kapellu, deju kolektīviem, daiļamatnieku pulciņiem u.c. 70- gados ēkas trešajā stāvā tika izveidota kino telpa, no kuras zālē tika rādītas dažādas filmas. Arī mūsdienās tiek rīkoti kino vakari, kuros tiek demonstrētas jaunākās filmas, izmantojot modernās tehnoloģijas. Tautas nama ēka pieder pie Gaujienas muižas pils ansambļa, kam piemīt īpaša vēsture.

2018. gada janvārī tika uzsākti ēkas  jumta un bēniņu pārseguma remonti, kas ilga desmit mēnešus. Savukārt, 2023. gadā ēka svinēs 185. gadus.

Gaujienas tautas namam izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Harglas, Lahedas, Vastselīnas, Lullemae, Monistes un Misso kultūras iestādēm, Igaunijā. Tautas namam ir ļoti laba sadarbība arī ar citām pašvaldības iestādēm. Pasākumi  tiek organizēti visu paaudžu auditorijām un interesēm. Tiek rīkotas izstādes, koncerti, konferences, teātra izrādes, tematiski atpūtas pasākumi, festivāli, konkursi utt.. Telpas  izmanto arī laulību reģistrācijai, meistarklasēm. Tautas namā ir divas zāles – Lielā zāle (200 sēdvietas); Mazā zāle (50 sēdvietas);

 Gaujienas tautas nama misija ir atbalstīt radošo daudzveidību kultūras jomā, nodrošināt sabiedrības aktīvu līdzdalību kultūras procesos un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.

Kontaktinformācija

Adrese: „Pilskalni”, p/n Gaujiena, Smiltenes novads, LV- 4339

Vadītāja: Laima Poševa

Tel. +37126179320
E-pasts: [email protected] 

Facebook: www.facebook.com/gaujienas.tautasnams.3

Amatiermākslas kolektīvi, pulciņi

Gaujienas tautas namā  darbojas astoņi amatiermākslas kolektīvi, kuros piedalās  dažāda vecuma Gaujienas pagasta , tuvējo pagastu un kaimiņu novada iedzīvotāji: 

 1. Bērnu deju kolektīvs “Mazais kastanītis”, vadītāja Dace Ķelpe;
 2. Pirmsskolas deju kolektīvs “Vidējais  kastanītis’’vadītāja Dace Ķelpe;
 3. Tautisko deju kolektīvs „Kastanītis” vadītāja Dace Ķelpe;
 4. Vīru vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Dāve;
 5. Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Dagnija Pakalne;
 6. Senioru dāmu deju kolektīvs  „Sinda”, vadītāja Ženija Daudziete;
 7. Līnijdeju grupa „Stand up’’, vadītāja Dace Ķelpe;
 8. Amatierteātris „Kaķu nams’’, vadītāja Ivita Keiša.

 

Gaujienas tautas nama amatiermākslas kolektīvu darbība 2022. gads

Kolektīvs Vadītājs Vieta Mēģinājumi
Senioru dāmu deju kol. “Sinda” Ženija Daudziete

Gaujienas Tautas namā

Pirmdienās, 13.00-15.00
*Bērnu tautas deju kol. “Vidējais  kastanītis” Dace Ķelpe

Gaujienas Tautas namā

Pirmdienās, 15.00-17.00

*Pirmsskolas deju kol. “Mazais kastanītis”

Dace Ķelpe

Gaujienas Tautas namā Pirmdienās, 17.00-18.45
Sieviešu vokālais ansamblis Dagnija Pakalne

Gaujienas Tautas namā (mazajā zālē)

Pirmdienās, 17.00-19.00

Amatierteātris “Kaķu nams”

Ivita Keiša

Gaujienas Tautas namā

Pirmdienās, 19.00-20.00

Otrdienās, 19.00-20.00 

Vīru vokālais ansamblis

Ilze Dāve

Gaujienas Mūzikas skolā

Trešdienās, 18.30-20.30

Tautisko deju kolektīvs “Kastanītis” Dace Ķelpe

Gaujienas Tautas namā

Ceturtdienās, 17.00-19.00

Līnijdeju kolektīvs “Stand up”

Dace Ķelpe

Gaujienas Tautas namā

Ceturtdienās, 19.00-20.00

* vasaras sezonā notiek Gaujienas tautas namā, pārējā laikā – Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas telpās.

Līnijdeju kolektīvs “Stand up”, vadītāja Dace Ķelpe
Dibināts: 2002. gadā 

Laikā, kad Latvijā ienāca „country” stils arī Gaujienā tika nodibināts līnijdeju kolektīvs “Stand up”. Kolektīvs aktīvi darbojas jau vairākus gadus un kopumā ir apgūtas vairāk nekā 500 dejas. Šogad, 2022.gadā, kolektīvs svinēs jau 20. pastāvēšanas gadadienu.

Kolektīvs ir piedalījies dažādos līnijdeju pasākumos Alūksnē, Lejasciemā, Valkā, Valmierā, Apē, Trapenē, Virešos, Palsmanē, Smiltenē. Ļoti jauka sadarbība ir izveidojusies ar Igauniju kolektīviem – Harglas, Misso, Lahedas, Lullemae, Vastselīnas. Tāpat “Stand up ” 2018. gadā piedalījās Starpnovadu līnijdeju un mūsdienu deju grupu saietā “Mūsdienu un Līnijdeju Ritmos’’  Viļakā. Arī Gaujienā tiek organizēti līnijdeju kolektīvu mācību semināri un kopš 2004. gada, vasarās tiek rīkots līnijdeju festivāls.

Līnijdejas ir paredzētas visām vecuma grupām un gaumēm. Šobrīd “Stand up” darbojas septiņas aktīvas, radošas dejotājas, kuras vieno mīlestība pret līnijdejām.

Dejotājas aktīvi un ar izdomu iesaistās dažādos vietējos pasākumos.

“Stand up” veido draudzīgas līnijdejotājas ar jau zināmām tradīcijām un veselīgu humora devu, tādēļ ikviens tiek aicināts pievienoties un vienoties dejā.

 

Vīru vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Dāve

Dibināts:  2015. gadā

Vīru vokālais ansamblis savu darbību uzsāka 2015.gada rudenī ar vadītāju Ilzi Dāvi.  Kolektīvs  savā pastāvēšanas laikā ir iestudējis daudzas dziesmas un uzstājies dažādos koncertos un pasākumos. Protams, neizpalika apvienoto novadu Apes, Alūksnes, Gulbenes, Balvu  vokālo ansambļu skates.

Ansamblim ir ļoti cieša sadarbība ar Gaujienas sieviešu vokālo ansambli un Trapenes sieviešu kori, kopīgi uzstājoties koncertos savā un kaimiņu novados, kā arī  Igaunijā,  Minsterē un Maskavā. Vīru vokālais ansamblis ir uzstājies Ziemassvētku koncertos, Valentīndienas ansambļu sadziedāšanās koncertā, ansambļu sadziedāšanās spēlē Mierkalna tautas namā, Gaujienas senioru dāmu deju kolektīva “Sindas” jubilejas pasākumā, skolotāju dienā,  Līgo svētkos, Muižas svētkos Gaujienā, 2020.gadā piecu gadu jubilejas koncerts ‘’Mēs, puisēni, jaun ’būdami’’

Repertuārs ir ļoti plašs, tajā iekļautas patriotiskas dziesmas, tautas dziesmas, humoristiskas un, protams, par mīlestību. 2021.gada septembrī  ansamblis kopā ar  Roberto Meloni prezentēja  grāmatu “Pa bērnības garšām ar Roberto”.

Vīru ansamblī ir spēcīgi, jautri un dziedoši vīri, kuri aicina ikvienu pievienoties ansamblim, lai parādītu arī citiem spēcīgo un skanīgo vīru balsi!

Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Dagnija Pakalne

Dibināts: 2000. gadā  

Viens no ilggadējiem pašdarbības kolektīviem ir sieviešu vokālais ansamblis, kas dibināts 2000.gadā. Kopš ansambļa pastāvēšanas tā vadītāja ir Dagnija Pakalne.  

Sieviešu vokālais ansamblis ir uzstājies Ziemassvētku koncertos, Valentīndienas ansambļu sadziedāšanās koncertā, ansambļu sadziedāšanās spēlē Mierkalna tautas namā, Gaujienas senioru dāmu deju kolektīva “Sindas” jubilejas pasākumā, Līgo svētkos, Muižas svētkos Gaujienā, kā arī dziedājušas O.Vācieša Gaujienas pamastskolas projekta “Erasmus+” dalībvalstu dalībniekiem – par ko viņi ļoti priecājās un vēl daudzos citos pasākumos tuvākā un tālākā apkārtnē.

Jāuzsver, ka ansamblis ir piedalījies arī Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, uzstājoties Dzelzceļa muzejā ar tautasdziesmu programmu.  Protams, neizpalika apvienoto novadu Apes, Alūksnes, Gulbenes, Balvu  vokālo ansambļu skates. 2018.gadā galvenais notikums vasarā ansamblim bija piedalīšanās pierobežas projektā Krievijā, Sebežas pilsētā. Dziedātājas izbaudīja kaimiņvalsts dažādību un kā kultūru bauda tur. Sieviešu ansamblis bija vienīgais, kas dziedāja a capella un bez iedziedātām fonogrammām, par ko saņēma lielas uzslavas un milzum daudz aplausus.  Tas bija neaizmirstams un skaists piedzīvojums.

2020.gadā kolektīvam apritēja 20 gadi. Diemžēl, Covid-19 pandēmijas dēļ, nebija iespēja izdziedāt 20 gadu pūra dziesmas. Tomēr dziedātājas ir cerību pilnas, ka pavisam drīz jau atkal klausītājus varēs priecēt ar dažādām dziesmām.

Šobrīd ansamblī dzied 10 radošas, jaukas un atraktīvas sievietes, kuras ir nerimstošā procesā par mākslinieciskā snieguma pilnveidošanu. Gadiem ejot, ansambļa sastāvs ir mainījies, tomēr viena dalībniece dzied ansamblī joprojām, no tā pirmās dienas. Ansambļa repertuārs ir daudzveidīgs un interesants, bet visvairāk dziesmas skan par laimi, prieku un mīlestību. 20 gadu laikā izdziedātas gan dažādu komponistu darbi, gan latviešu tautas dziesmas, gan arī pašas ansambļa vadītājas Dagnijas Pakalnes rakstītas dziesmas. Sieviešu vokālais ansamblis aicina nedziedāt tikai dušā, bet gan pievienoties ansamblī un dziedāt visām kopā.

Senioru dāmu deju kolektīvs “Sinda”, vadītāja Ženija Daudziete

Dibināts: 2003. gadā

Ierosinājums dibināt dāmu deju kolektīvu nāca no tautas nama vadītājas Laima Poševas. Pirmo reizi kopā sanāca 8 dāmas, bet jau pēc nepilna gada – 16 dejotājas. Ir izdejotas neskaitāmas dejas dažādos festivālos visā Latvijā. Jāuzsver, ka pirmais festivāls, kurā piedalījās dāmas bija „Jebkurā vecumā prieks dejot” Vecpiebalgā. Kolektīvu sākotnēji vadīja Svetlana Spalviņa, bet kopš 2019. gada rudens – Ženija Daudziete.

2006.gada 3.jūnijā Gaujienas „Egļukalna” estrādē tautas nams rīkoja senioru deju festivālu „Vasariņas svētkus”, kuros “Sinda” uzņēma 23 kolektīvus no visas Latvijas. Savukārt, 2015.gadā 18.jūlijā Gaujienas “Egļukalna” estrādē notika Vidzemes senioru deju un dziesmu festivāls „Vasariņas vidū!”, kurā piedalījās dalībnieki no 10 Latvijas novadiem. Šis senioru dziesmu un deju kolektīvs ilga trīs gadus pēc kārtas. “Sinda” ir arī aktīvi darbojas „Latvijas Senioru Deju apvienības” biedrībā.

2018.gadā draugu pulkā kolektīvs, ar skaistu koncertu, atzīmēja savu jubileju “Dzīve, kā tauriņa deja”. Dalībnieces atzina: “Izdejoti 15 gadi, kurš to var pateikt, vai tas ir daudz vai maz, bet tas ir pietiekami daudz, lai šo gadu laikā iemācītos neskaitāmu deju soļus, piedalītos koncertos, festivālos visā Latvijā. Protams dejotājas ir sadraudzējušās ar ļoti, ļoti daudziem deju kolektīviem no citiem Latvijas novadiem.”

Kolektīva darbošanās laikā, dāmas ir izdejojušas deju grīdas Siguldā, Sabilē, Ventspilī, Rīgā, Jelgavā, Carnikavā, Jūrmalā, Valkā, Balvos, Baldonē un daudzās citās Latvijas vietās. Sniegušas koncertus Igaunijā – Harglā, Lahedā, Misso un Vastselīnā.

2020.gada 27.februārī “Sinda” devās uz Baltkrieviju, lai piedalītos koncertā veco ļaužu namā Vitebskā un ”Masļeņicas” svinībās gleznotāja Iļjas Repina mājā – muzejā Zdravņevā. Kā arī piedalījās sadančos Blomē un Kārķos. 2021. gadā piedalījās ielīgošanas svētkos Gaujienā, koncertā Strenčos.

Kolektīvā “Sinda” ir  ļoti aktīvas dāmas un par sevi saka šādi: “Esam lustīgs, saprotošs kolektīvs. Uzmundrinām cits citu, pasmejamies pašas par sevi. Esam ļoti atraktīvas un cenšamies nokļūt uz visiem pasākumiem, kur mūs aicina. Īpaši priecīgas esam tad, kad mums piebiedrojas jaunas dejotājas, kuras ar savu lustīgumu neļauj nokārt degunus. Tādēļ gaidām ikvienu, kas vēlas mums pievienoties!”

Amatierteātris „Kaķu nams”, vadītāja, režisore Ivita Keiša

Dibināts: 2008. gadā

Amatierteātris “Kaķu nams” dibināts 2008. gadā. Pirmā amatierteātra režisore bija Elga Rācene, bet kopš 2020. gada rudens, režisores darbu pārņēma viena no amatierteātra dalībniecēm Ivita Keiša. E.Rēcene rakstīja dažādas lugas, ņemot vērā katra aktiera stiprās puses. Kā vienas no jaunākajām iestudētajām izrādēm var minēt „Zelta zivtiņa”, „Laimīga”, „Doerble house”.

“Kaķu nams” ar saviem iestudējumiem priecē Gaujienas, Trapenes, Apes, Palsmanes, Veclaicenes, Jaunlaicenes, Zeltiņus, Ilzenes Zvārtavas teātra mīļotājus. Tāpat amatierteātris aktīvi iesaistās dažādu pasākumu rīkošanā un īstenošanā, kā piemēram, Lieldienu, Ziemassvētku, 1. aprīļa pasākumos un Gaujienas teātra festivālā “Teātra diena Gaujienā.” Amatierkolektīvs pārbauda savas teātra prasmes arī Cesvaines teātra festivālā 2010.g., Madonas teātra festivālā 2018.g., Dikļu teātra svētkos 2020.g., kā arī ar E. Rācenes režisēto izrādi “Kadru maiņas operators” ieguva 2.pakāpi C grupā Alūksnes un Apes novadu amatierteātru skatē, 2018.g. 2021.gada ielīgošanas svētkos un muižas svētkos Gaujienā, amatierteātris publiku priecēja ar muzikālo priekšnesumu „Uz soliņa”. Gada nogalē „Kaķu nams”, savās mājās Gaujienā, publikai atrādīja skeču „Zīlniece”.

Amatierkolektīvā “Kaķu nams” šobrīd darbojas 12 aktieri, vecumā no 24 līdz 65 gadiem. 2022.gads amatierteātrim ir iesācies ar jauniem izaicinājumiem – izbraukuma izrādes un jauno izrāžu “Leopolds”, “Auto maiņa” iestudēšana.

“Cilvēks top labāks, ja vari darīt ko vēlās”. Dziesma, deja, teātra spēlēšana, ja to darām no sirds, ir kā zemē iemesta saulespuķes sēkliņa. No tā rodas varena puķe, spilgtā krāsā, kameņu un putnu dāsna aicinātāja, nenogurstoša saules meklētāja. Lai mums izdodas arī turpmāk, plaukt, ziedēt un iepriecināt sevi un skatītājus.” Amatierteātris ir atvērts visiem, kuriem ir tuva skatuve un vēlme pārbaudīt savas aktiera prasmes.

Bērnu tautas deju kolektīvs „Kastanītis”

 ( 7.kl.-9.kl.),vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2011. gadā

Pirms tika dibināts “Kastanītis”, pastāvēja dažāda vecuma mūsdienu deju grupas, kurās bērni, jau kopš četru gadu vecuma, apguva dažādus deju soļus un dejas.  Bērniem arvien vairāk interesēja tautas dejas un 2011. gadā tika nolems dibināt tautas deju kolektīvu ar 18 dalībniekiem un vadītāju Daci Ķelpi. Savu nosaukumu “Kastanītis” kolektīvs ieguva 2014.gadā.

kolektīvs sevi pierādīja Alūksnes un Apes novada skolēnu tautas deju skatē, iegūstot pirmo pakāpi 2014.gadā. Kolektīvs piedalās dažādos pasākumos ne tikai sava pagastā, bet arī novada mērogā un tuvāko kaimiņu novados. Piedalījās 2015. gada XI Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, savukārt 2020.gada 22. februārī piedalījās Igaunijas Neatkarības dienas koncertā Harglā.

Pēdējos trīs gadus “Kastanītis” rūpīgi gatavojās XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Kolektīviem īpaši grūtajā attālināto mācību laikā pilnvērtīgi mēģinājumi nebija iespējami, bet par spīti visam, piedalījās e-deju svētkos. 2021. gada maijā dejotāji skaisti saģērbušies tautu tērpos nodejoja “Svinēt sauli” dejas soļu kombinācijas pie saviem datoriem, telefoniem. 2021.gada 13.augustā “Kastanītis” nosvinēja savu 10.gadu jubileju.

Šobrīd kolektīvā ir 10 dalībnieki un aicina savus vienaudžus pievienoties dejas virpulī!

Bērnu tautisko deju kolektīvs ”Vidējais Kastanītis”

 (3.kl. – 6.kl.), vadītāja Dace Ķelpe

Dibināts: 2016. gadā   

Kolektīvs darbojās no 2016.gada septembra. Piedalījušies visos ,bijušā Apes novada bērnu svētkos. Aktīvi piedalās  Gaujienas nama rīkotajos pasākumos: Ziemassvētku, ”Māmiņdienas”,  Mazo vokālistu koncertos, Lieldienu  aktivitātēs, “Balto galdautu svētkos”, novada  ”Bērnu svētkos”.

Šobrīd kolektīvā ir 15 dejotāji un kuri gaida jaunus draugus savā deju pulciņā!

Pirmsskolas deju kolektīvs “Mazais Kastanītis” (3 g. – 5 g.), vadītāja: Dace Ķelpe

Dibināts: 2019. gadā   

Paši pirmie dejotāji ir izauguši lieli, bet viņu atvasītes turpina dejot. Pirmsskolas deju grupā ”Mazais Kastanītis” dejo bērni jau no 3 gadu vecuma, apgūstot dažādus deju soļus un dejas. ”Mazais Kastanītis” diemžēl  pagaidām ir dejojis tikai vienā koncertā –  2019.gada Gaujienas tautas nama bērnu Ziemassvētku koncertā.

Šobrīd kolektīvā ir 22 mazie dejotāji, kuri vēlētos satikt jaunus kolektīva dalībniekus, lai kopā spēlētos, draudzētos un dejotu!

Nozīmīgākie pasākumi

 • Draudzības pasākums ar Igauņiem;
 • Joku diena;
 • Mazo vokālistu konkursi “Cālis un Putnēns”;
 • Vītoldienas;
 • Teātra diena;
 • Līnijdeju svētki;
 • Senioru svētki;
 • Gaujienas muižas ansambļa svētki;
 • Kapusvētki;
 • Dzejas pēcpusdiena;
 • Svecīšu vakars;
 • Gaujienas tautas nama dzimšanas diena.

Tiek rīkotas izstādes un filmu vakari dažādai auditorijai. 

Tradicionālo svētku, atceres un piemiņas pasākumi

 • 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
 • Starptautiskā sieviešu diena;
 • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 • Lieldienas;
 • “Baltā galdauta svētki”;
 • Mātes diena;
 • Vasarsvētki;
 • Vasaras saulgrieži;
 • Starptautiskā senioru diena;
 • Lāčplēša diena;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 • Ziemassvētki;
 • Vecgada diena.