2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Green School Dining

Zaļās skolas ēdināšana

Projekts “Green and healthy public catering solution for municipal schools and kindergartens in rural areas” (latviski – Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās)

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot ēdināšanas pakalpojumus skolās/bērnudārzos, īpašu uzmanību pievēršot plašākai bioloģisku un veselīgu produktu izmantošanai, kā arī  aktīvākai skolēnu iesaistei.

Programma, prioritāte, aktivitāte: Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

  • Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība;
  • Rīcības virziens 6:  Veselības aprūpe un veicināšana;
  • Uzdevums 26. Veicināt sabiedrības veselību un veselīgu dzīvesveidu;
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība;
  • Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi;
  • Uzdevums 45. Sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.

Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks izstrādāta partneriem kopīga pārrobežu stratēģija un rīcības plāns, kurš orientēsies uz bioloģisko produktu plašāku izmantošanu ēdienreizēs,  un tiks īstenoti pilotpasākumi, iesaistot skolēnus, šefpavārus, skolu direktorus, bioloģiskos ražotājus utt., lai uzlabotu skolas ēdināšanas kvalitāti.

Projekta partneri: NVO “Setomaa apvienība”, Rouges pašvaldība un Tukuma novada pašvaldība

Projekta ilgums: 24 mēneši, 01.10.2023.- 30.09.2025.

Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas: 81 195.00 EUR

Programmas finansējums: 64 956.00 EUR
Pašvaldības finansējums: 8 119,50 EUR
Valsts budžeta dotācija: 8 119,50 EUR

Publicitāte:

Smiltenes novadā tiks īstenoti seši Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekti

Igaunijas-Latvijas programmas mājas lapa