2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Kapsētas

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” nosaka kārtību par  kapavietu piešķiršanu, kopšanu un uzturēšanu, apbedīšanu un kapliču izmantošanu. 

Pašvaldība vienu reizi kalendārajā gadā iespēju robežās rūpējas par visu nekopto kapa vietu sakopšanu. Bezpiederīgā un neidentificēta mirušā cilvēka kapavieta tiek uzturēta un saglabāta 20 gadus, tādēļ pašvaldība veic kapu aktešanu, lai identificētu bezpiederīgo mirušā cilvēka apbedījumus.

Smiltenes novadā ir digitalizētas Smiltenes pilsētas, Meža kapu un Palsmanes kapsētas, kur iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties un iesūtīt papildus informāciju par apbedītajiem! Joprojām turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu cemety.lv mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Smiltenes NKUP”, tālrunis: 64707062 vai 26182972, e-pasts: [email protected].

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, piederīgie, ja tādi ir, kapu kopšanu var uzticēt, nodot arī trešajām personām, noslēdzot līgumu par kapavietas uzturēšanu un apkopšanu – Smiltenes novadā šādu pakalpojumu sniedz SIA “Smiltenes NKUP”.

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas Smiltenes pilsētas kapsētā un Meža kapos, kā arī Palsmanes kapsētā veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

Kontaktinformācija par kapsētām pagastos:

Pagasts, kapsēta Atbildīgais Kontaktinformācija
Palsmanes kapsēta

Andris Silavs

Kapsētas pārzinis

Tālrunis 28395017
Apes pilsētas kapi

Rudīte Ozoliņa

Kapsētas pārzinis

Tālrunis 29274089
Apes meža kapi

Ņina Kalekaure

Kapsētas pārzinis

Tālrunis 26170245
Drustu kapi

Maija Jančevska

Kapsētas pārzinis

Tālrunis 28625828
Raunas kapi

Ināra Briša

Kapsētas pārzinis

Tālrunis 26158900