2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Komunālā saimniecība

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smiltenes NKUP” ir Smiltenes novada domes kapitālsabiedrība, kas nodrošina Smiltenes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.

No 2009. gada 1. jūlija, teritoriālās reformas rezultātā, kad Smiltenes novadam pievienojās septiņi pagasti, uzņēmums nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Grundzāles un Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemu iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus. Ar 2012. gada jūliju arī Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. No 2014. gada 1. janvāra sniedzam pakalpojumus arī Launkalnes pagasta Launkalnes ciemā.

Galvenie darbības virzieni

 • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
 • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
 • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
 • pilsētas parku, ielu un apstādījumu kopšana;
 • kapu apsaimniekošana.

Papildus darbi

 • asenizācijas pakalpojumi;
 • tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai;
 • ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
 • ūdens mērītāju uzstādīšana, nomaiņa un plombēšana.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Mājas lapa: www.smiltenesnkup.lv
Rekvizīti, norēķinu konti.