2024. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Kontakti

 


Sazināties ar Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru un iegūt informāciju par pakalpojumu saņemšanu iespējams:

  • Klientu apkalpošanas centrs Smiltenē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64707588, 20022348). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem – tālr.  66954850;
  • Klientu apkalpošanas centrs Apē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64307220, 26180350). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem – tālr.66954806;
  • Klientu apkalpošanas centrs Raunā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64107343,  29468871).  Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954836;
  • Klientu apkalpošanas centrs Drustos (e-pasts: [email protected]; [email protected] vai tālruņa numurs 26690882). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954919;
  • Klientu apkalpošanas centrs Variņos (e-pasts: [email protected]; [email protected] vai tālruņa numuri 64722368, 29462570). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954921;
  • Klientu apkalpošanas centrs Gaujienā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64381603, 25425155). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954920;
  • Klientu apkalpošanas centrs Trapenē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 62702302,  29807562). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954944;
  • Klientu apkalpošanas centrs Grundzālē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 29508918, 29449680). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954945;
  • Klientu apkalpošanas centrs Palsmanē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64772178, 20381912). Konsultācijas par valsts pakalpojumiem tālr.66954946.

Pie Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām un pie novada pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm. Aicinām izmantot e-pakalpojumu vietni – www.latvija.lv


Lai pieteiktos Smiltenes novada pašvaldības vadības apmeklējumam, zvaniet: 64774844