2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Par bibliotēkām

Bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Novada bibliotēku krājumu veido vairāk nekā 97 000 informācijas nesēju vienību – gan grāmatas, gan periodiskie izdevumi, gan CD un DVD. Apmeklētājiem pieejami datori ar interneta pieslēgumu un bezmaksas Wi-Fi, bezmaksas piekļuve dažādām datubāzēm, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi, kā arī vieta, kur satikties. Ar bibliotēkās pieejamiem pakalpojumiem lūdzam iepazīties sadaļā “Pakalpojumi”.

Bibliotēkas ir atvērtas ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam un viesiem.

Smiltenes novada bibliotēkas Nolikums

Smiltenes novada bibliotēkas 2023.gada pārskats

Smiltenes novada bibliotēkas 2022.gada pārskats

Smiltenes novada bibliotēkas 2021.gada pārskats

Smiltenes novada bibliotēka dibināta kā izglītības kooperatīva “Kultūras balss” Smiltenes nodaļas bibliotēka. Kopš 2011.gada 1.marta tā izveidota par novada bibliotēku ar struktūrvienībām novada pagastos: Bilskas bibliotēka, Birzuļu bibliotēka, Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos, Blomes bibliotēka, Brantu bibliotēka, Grundzāles bibliotēka, Launkalnes bibliotēka, Palsmanes bibliotēka un Variņu bibliotēka.
No 2020.gada 1.janvāra Smiltenes novada bibliotēka ar astoņām apakšstruktūrām ir Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes (KSMP) struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām. Smiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski vada apakšstruktūru darbu.
2021.gadā valstī notikušās administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā Smiltenes novadam pievienoti Apes un Raunas novadi. Līdz ar to no 2021.gada 1.jūlija novadā ir septiņas bibliotēkas – Smiltenes novada bibliotēka ar astoņām apakšstruktūrām, Apes, Drustu, Gaujienas, Raunas, Vidagas un Trapenes bibliotēkas. Kultūras nozares reorganizācijas rezultātā KSMP tiek reorganizēta par Kultūras un tūrisma pārvaldi (KTP). Bibliotēka ir šīs pārvaldes struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām. 

Pēc ATR un kultūras nozares reorganizācijas no 2022.gada 1.janvāra novadā ir viena publiskā bibliotēka – Smiltenes novada bibliotēka ar 13 apakšstruktūrām.

Smiltenes novada bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 26449145
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:

 • Pirmdiena: 10.00-18.00;
 • Otrdiena: 10.00-18.00;
 • Trešdiena: 10.00-18.00;
 • Ceturtdiena: 10.00-18.00;
 • Piektdiena: 10.00-18.00;
 • Sestdiena: 9.00-15.00;
 • Svētdiena: slēgts;
  *Mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena.
  No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka atvērta darba dienās no pl.10.00-18.00; sestdienās, svētdienās – slēgta.

 


DARBINIEKI      
Inta Mežule Vadītāja 20001227 [email protected]
Ilze Jēkabsone Vadītājas vietniece metodiskajā darbā 27267452 [email protected]
Gunta Žīgure Vecākā bibliotekāre 26449145 [email protected] 
Jolanta Zirne Vecākā bibliotekāre 26449145 [email protected] 
Alda Liuke Bibliogrāfe 26449145 alda.liuke@smiltenesnovads.lv
Sandra Marķitāne Informācijas speciāliste 26449145 [email protected]

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Kontaktinformācija:

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 20047831
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:

 • Pirmdiena: 10.00-17.00;
 • Otrdiena: 10.00-17.00;
 • Trešdiena: 10.00-17.00;
 • Ceturtdiena: 10.00-17.00;
 • Piektdiena: 10.00-17.00;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
 • *Mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena.
 • No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka atvērta darba dienās no pl.10.00-16.00.

 

DARBINIEKI      
Sanita Lārmane Vecākā bibliotekāre 20047831 [email protected]
Zane Indriksone Vecākā bibliotekāre 20047831 [email protected]

Apes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Skolas iela 4, Ape, Smiltenes novads, LV – 4337
Tālrunis: 64322271
E-pasts: [email protected]


Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 10.00-18.00;
 • Otrdiena: 10.00-17.00;
 • Trešdiena: 10.00-17.00;
 • Ceturtdiena: 10.00-17.00;
 • Piektdiena: 10.00-17.00;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.

 


 

DARBINIEKI      
Agrita Leite Vadītāja 64322271 [email protected]
Inga Bunkovska Vecākā bibliotekāre 64322271 [email protected]

Bilskas bibliotēka

 

Kontaktinformācija:

Adrese: Pašvaldības māja, Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706
Tālrunis: 29405936
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.30-17.00*;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: 8.30-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.30-17.00*;
 • Piektdiena: 8.30-17.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  *Pārtraukums: 12.00-12.30

 

Vadītāja: Līva Putno

 


Bilskas bibliotēkas Lobērģu nodaļa

Kontaktinformācija:

Adrese: “Mūri”, Bilskas pagasts. Smiltenes novads, LV-4706
Tālrunis: 25769049
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:  

 • Pirmdiena: slēgts
 • Otrdiena: 7.00-15.30*;
 • Trešdiena: 7.00-15.30*;
 • Ceturtdiena: 8.00-12.00; Apkalpošana ārpus bibliotēkas: 10.00-12.00.
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 11.30-12.00.

Vecākā bibliotekāre : Dzintra Fridrihsone


Bilskas bibliotēkas Birzuļu nodaļa 

Kontaktinformācija:

Adrese: Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
Tālrunis: 25650275
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.30-18.00*;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: 16.00-19.00;
 • Ceturtdiena: slēgts;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00.

 

Vecākā bibliotekāre: Dita Marianna Lapiņa


Blomes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Tālrunis: 64772892
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.30-18.00*;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: 8.30-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.30-17.00*;
 • Piektdiena: 8.30-11.30;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00.

Vadītāja: Evita Bormane


Brantu bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 26957547
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: slēgts;
 • Otrdiena: 8.00-12.00;
 • Trešdiena: 8.00-16.30*;
 • Ceturtdiena: slēgts;
 • Piektdiena: 8.00-16.30*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-12.30.

Vadītāja: Līga Skujiņa


Drustu bibliotēka

Kontaktinformācija:


Adrese: Palsas 11, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
Tālrunis: 24502005
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.00-13.30;
 • Otrdiena: 8.00-17.00**;
 • Trešdiena: 8.00-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.00-17.00*;
 • Piektdiena: 8.00-17.30*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  *Pārtraukums: 12.00-12.30
  **Apmeklētājiem slēgts. Apkalpošana ārpus bibliotēkas, Gatartas pansionāts u.c.

Vadītāja: Aija Ciguze


Gaujienas bibliotēka

Kontaktinformācija:


Adrese: “Pilskalni”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4339
Tālrunis: 25425155
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.00-18.00*;
 • Otrdiena: 8.00-17.00*;
 • Trešdiena: 8.00-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.00-17.00*;
 • Piektdiena: 8.00-16.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  *Pārtraukums: 12.00-13.00.

 

Vadītāja: Inga Apsīte


Grundzāles bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
Tālrunis: 25769055
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.00-18.00*;
 • Otrdiena: 8.00-17.00*;
 • Trešdiena: 8.00-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.00-17.00*;
 • Piektdiena: 8.00-16.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-13.00

Vadītāja: Ilona Briede


Launkalnes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718
Tālrunis: 25914174
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.00-17.00*;
 • Otrdiena: 8.00-17.00*;
 • Trešdiena: 8.00-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.00-17.00*;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-13.00.

Vadītāja: Inese Pēča


Palsmanes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
Tālrunis: 64773879
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.00-17.00*;
 • Otrdiena: 8.00-17.00*;
 • Trešdiena: 8.00-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.00-17.00*;
 • Piektdiena: 8.00-17.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-13.00. Mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena.

Vadītāja: Vingra Bērtiņa


Raunas bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Tālrunis: 64177360, 26617582
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 9.00-18.00;
 • Otrdiena: 9.00-18.00;
 • Trešdiena: 9.00-18.00;
 • Ceturtdiena: 9.00-18.00;
 • Piektdiena: 9.00-18.00;
 • Sestdiena: 9.00-13.00;
 • Svētdiena: slēgts.

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 – 13.00. No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka atvērta darba dienās no pl.9.00-18.00; sestdienās, svētdienās – slēgta.

Vadītāja: Digna Soboļeva


Raunas bibliotēkas Rozes nodaļa

Kontaktinformācija:

Adrese: Rozes k/n, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
Tālrunis: 26617582
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:

 • Pirmdiena: slēgts;
 • Otrdiena: 14.00-18.00;
 • Trešdiena: slēgts;
 • Ceturtdiena: 8.30-12.30;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.

No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka atvērta atvērta otrdienās no 14.00-18.00

Bibliotekāre: Digna Soboļeva


Trapenes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: „Bormaņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
Tālrunis: 64324227, 29392532
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.30-17.00*;
 • Otrdiena: 8.30-16.00*;
 • Trešdiena: 8.30-16.00*;
 • Ceturtdiena: 8.30-16.00*;
 • Piektdiena: 8.30-16.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  *Pārtraukums: 12.30-13.00

 

Vadītāja: Dzidra Zariņa


Variņu bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726
Tālrunis: 64722347
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.30-17.00*;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: 8.30-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.30-17.00*;
 • Piektdiena: 8.30-17.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00. Mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena.

Vadītāja: Madara Antēna


Vidagas bibliotēka

Adrese: “Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4355
Tālrunis: 22307221
E-pasts: [email protected]
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 14.00-18.00;
 • Otrdiena: 8.00-17.00*;
 • Trešdiena: slēgts;
 • Ceturtdiena: 8.00-17.00*;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-13.00.

Vadītāja: Sarmīte Nīmante