2023. gada 2. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pakalpojumi

Smiltenes novada bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • Uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu – tematisko materiālu mapju un jaunāko preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • Informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
 • Datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c.;
 • WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes;
 • Tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 • Konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši u.c. pasākumi;
 • Literatūras, tematiskas u.c. izstādes;
 • Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • Galda spēles izsniegšanai uz māju;
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP.

Lai iegūtu piekļuves datus Valkas, Smiltenes un Strenču bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, 3td e-grāmatu bibliotēkai un vietnei Letonika.lv, aicinām aizpildīt elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.


Smiltenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumi:

Apstiprināts ar Smiltenes domes 30.12.2020.lēmumu Nr.781 (protokols Nr.22, 74.§.)

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmums Nr.322 (protokols Nr.14, 38.§.)

Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienības “Smiltenes novada bibliotēka”

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 

 

Nr.p.k.

 

Maksas pakalpojums*

 

Mērvienība

Cena bez PVN EUR

Cena ar 21% PVN EUR

 

1.

Kopija, izdruka

1.1.

Melnbalta kopija, izdruka

 

 

 

 

1.1.1.

Formāts A4

1 lpp.

0,07

0,08

 

1.1.2.

Formāts A4 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,11

0,13

 

1.1.3.

Formāts A3

1 lpp.

0,14

0,17

 

1.1.4.

Formāts A3 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,18

0,22

 

1.2.

Krāsaina kopija, izdruka

 

 

 

 

1.2.1.

Formāts A4

1 lpp.

0,30

0,36

 

1.2.2.

Formāts A4 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,60

0,73

 

1.2.3.

Formāts A3

1 lpp.

1,00

1,21

 

1.2.4.

Formāts A3 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

2,00

2,42

 

2.

Skenēšana

1 lp

0,14

0,17

 

3.

Laminēšana

1 lp.

0,43

0,52

 

4.

Iesiešana ar spirāli ar bibliotēkas materiāliem

1 sējums

1,47

1,78

 

5.

Maksa par atkārtotas lasītāja kartes izsniegšanu

1 gabals

2,00

 

 

6.

Plastikāta karte 86x54mm melnbalta, izgatavošana

1 gabals

2,47

2,99

 

*PVN nepiemēro pakalpojumam, ko sniedz no bibliotēkas krājumā esošiem informācijas nesējiem

 

 

Maksas pakalpojumi Smiltenes novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās tiek piedāvāti atbilstoši katras bibliotēkas tehniskajām iespējām. Par konkrētajā bibliotēkā pieejamiem maksas pakalpojumiem lūgums jautāt bibliotēkas darbiniekam.

 


Izglītojošo pasākumu piedāvājums

Smiltenes bibliotēkas pasākumu piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēm 2022./2023.mācību gadam

Apes bibliotēkas bibliotekāro stundu piedāvājums izglītības iestādēm 2023.gadā