2021. gada 20. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pakalpojumi

Smiltenes novada bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • Uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu – tematisko materiālu mapju un jaunāko preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
 • Informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogsnovadpētniecības datubāze u.c.;
 • Informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
 • Datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c.;
 • WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; news.lv;
 • Ieraksti no Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem diva.lv;
 • Bibliotēkas datortīklā pieejami visi Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi, arī tie, uz kuriem attiecas autortiesības;
 • Tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 • Konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • Bibliotēkas datortīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši u.c. pasākumi;
 • Literatūras, tematiskas u.c. izstādes;
 • Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • Galda spēles izsniegšanai uz māju;
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP.

Lai iegūtu piekļuves datus Valkas, Smiltenes un Strenču bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, 3td e-grāmatu bibliotēkai un vietnei Letonika.lv, aicinām aizpildīt elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.


Smiltenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumi:

Apstiprināts ar Smiltenes domes 30.12.2020.lēmumu Nr.781 (protokols Nr.22, 74.§.)

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienības “Smiltenes novada bibliotēka”

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 

 

Nr.p.k.

 

Maksas pakalpojums*

 

Mērvienība

Cena bez PVN EUR

Cena ar 21% PVN EUR

 

1.

Kopija, izdruka

1.1.

Melnbalta kopija, izdruka

 

 

 

 

1.1.1.

Formāts A4

1 lpp.

0,07

0,08

 

1.1.2.

Formāts A4 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,11

0,13

 

1.1.3.

Formāts A3

1 lpp.

0,14

0,17

 

1.1.4.

Formāts A3 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,18

0,22

 

1.2.

Krāsaina kopija, izdruka

 

 

 

 

1.2.1.

Formāts A4

1 lpp.

0,30

0,36

 

1.2.2.

Formāts A4 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

0,60

0,73

 

1.2.3.

Formāts A3

1 lpp.

1,00

1,21

 

1.2.4.

Formāts A3 (uz vienas lapas abām pusēm)

1 lp.

2,00

2,42

 

2.

Skenēšana

1 lp

0,14

0,17

 

3.

Laminēšana

1 lp.

0,43

0,52

 

4.

Iesiešana ar spirāli ar bibliotēkas materiāliem

1 sējums

1,47

1,78

 

5.

Maksa par atkārtotas lasītāja kartes izsniegšanu

1 gabals

2,00

 

 

*PVN nepiemēro pakalpojumam, ko sniedz no bibliotēkas krājumā esošiem informācijas nesējiem

 

 

Maksas pakalpojumi Smiltenes novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās tiek piedāvāti atbilstoši katras bibliotēkas tehniskajām iespējām. Par konkrētajā bibliotēkā pieejamiem maksas pakalpojumiem lūgums jautāt bibliotēkas darbiniekam.

 


Izglītojošo pasākumu piedāvājums

Pasākumu piedāvājums pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm 2021./2022.mācību gadam

Pasākumu piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēm 2020./2021.mācību gadam

Pasākumu piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēm 2019./2020.mācību gadam

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider