2024. gada 20. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

RUNRARO

 

“RUNRARO”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

Pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam

Uz vietējiem resursiem balstītu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstība un veicināšana.

Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles apvienības pārvalde”, Smiltenes novada pašvaldība.

Projekta mērķis:

Paaugstināt Rundāles un Raunas teritoriju pievilcību, stimulējot aktīvāku un efektīvāku esošo resursu (kultūras un vēstures mantojums, vietējā sabiedrība, uzņēmējdarbība) izmantošanu ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma attīstīšanai.
Tematiskais mērķis: Uzņēmējdarbības un MVU attīstība.

Projekta ilgums:
01.06.2019. – 30.11.2022.
Projekta finansējums:

Kopējais projekta budžets ir EUR 649 814. Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ir EUR 584 832,60.
Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta budžets EUR 197 762,00. Projekta līdzfinansējums Smiltenes novada pašvaldības aktivitātēm no pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ir EUR 177 985,80.

Projekta aktivitātes:
Galvenās aktivitātes: 
1) Infrastruktūras pilnveidošana un attīstīšana: Raunas pilsdrupu galveno korpusu konservācija un interaktīvie stendi Raunas pils tornī;
2) Kopīgas, uzņēmējdarbību veicošas aktivitātes “Esi gudrs un aktīvs!”: biznesa forums, fokusgrupu diskusijas, zinātniskā konference Raunā;
3) Tūrisma veicināšanas pasākumi “Ceļojums laikā”: pasākumu cikls, kas  iepazīstina ar dažādiem vēsturiskajiem periodiem (Raunā – Viduslaiku diena, 14.-16.gs.) un mobilā tūrisma gida ar papildinātās realitātes elementiem izstrāde.
Projekta teritorija:
Smiltenes novada pašvaldības Raunas pagasts
Projektu vadītāja:

Projekta vadītāja:
Laura Ārente, Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”
(tālr. +371 25622180, e-pasts: [email protected])
 
Projekta vadītāja Smiltenes novadā:
Ieva Plētiena, Raunas muzeja vadītāja
(tālr. +371 28728377, e-pasts: [email protected] un [email protected] )
Publicitāte

Noslēdzies projekts “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam”
Fokusgrupas diskusija 23.-24.01.2020
Fokusgrupas diskusija: no idejas līdz piedāvājumam, 23.-24.01.2020
Sākušies konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās 24.03.2020
Konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās 02.06.2020
Raunas pilsdrupu 2020. gada konservācijas darbu pieņemšana, 20.10.2020
Konservācija atklāj jaunas ziņas par Raunas pils būvvēsturi, 23.11.2020
Online diskusija 11. un 18. februārī, 2021. gadā
Raunas pils rekonstrukcijas zīmējumi 09.03.2021
Fokusgrupas diskusija “GAME OF GOALS – Nākotnes tūrisms un Tūrisma nākotne” 12.03.2021
Fokusgrupas diskusija 23.03.2021. un 25.03.2021.

“Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi” 19.12.2022.

Mobilā tūrisma gida saturs, 29.11.2022.

Kultūrvēsturiskā mantojuma konference Raunā

Konferences ZOOM ieraksts, 19.12.2022.

Aicinām uz Viduslaiku dienu Raunā, 20.05.2023.

Krāšņi aizvadīta Viduslaiku diena Raunā, 26.05.2023.