2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Bilskas pagasts

Foto: J.Ūdris


Bilskas pagasta teritorija aizņem:  159,9 km2.

Bilskas pagasts atrodas Smiltenes novada ziemeļaustrumu daļā. Pagasta teritoriju šķērso autoceļš Smiltene-Valka, Smiltene-Gaujiena, Rīga-Veclaicene-Sanktpētertburga. Attālums līdz novada centram 10 km.

Par to, kā Bilska tikusi pie tāda savdabīga vārda, ir dažādas versijas. Viena: kādreiz šeit plašas zemes piederējušas poļu panam Beļskim, un viņa uzvārds likts Bilskas nosaukuma pamatā. Otra: zviedru kara laikā pie ezera bijusi zviedru karaspēka apmetne. Notikusi kauja, kas nesusi zviedriem lielus zaudējumus, kuru dēļ tie savas apmetnes vietu nodēvējuši „Bilskanda”, kas nozīmējis „zaudējumu pie ūdeņiem”, un tā cēlies Bilskas vārds.

Bilskas pagasta nozīmīgākie centri Bilska, Mēri, Lobērģi, Zeltiņi. Pagasta dienvidu daļā augstienes un pauguraines mijas ar līdzenumiem, bet ziemeļdaļa ir līdzena, ar plašiem laukiem un ievērojamām meža platībām. Lielākie ezeri-Bilskas 7,4 ha, Sūča 6,1 ha un Mēru ūdenskrātuve 1,6 ha.

Teritorijā atrodas vairāki arheoloģiskie un kultūrvēstures pieminekļi. Kā kultūrvēsturiskā mantojuma centrs ir Mēru muižas apbūve ar parku (19.gs. beigas-20.gs. sākums). Muižas ēka celta 1905.gadā pēc muižas īpašnieka J.V.Hēkera pasūtījuma.1926.gadā Mēru muižas iekšējās telpas tiek pārbūvētas un piemērotas skolas vajadzībām. Līdz 2009.gadam šajā ēkā atradās Birzuļu pamatskola. Muižas parks ir ievērojams ar diviem dižkokiem – Mēru dižozolu un Eiropas lapegli. Dabas pētnieki uzskata, ka Mēru dižozols ar 5,05m stumbra apkārtmēru ir kuplākais Baltijā, – tā vainaga projekcija ir 33x30m, tas varētu būt ap 175 gadus vecs. Parkā ir arī Latvijā reti sastopami, aizsargājami un eksotiski augi – valrieksts, sarkanlapu ozols, svešzemju skujkoki, bārbeles krūms, parastā čuža u.c.

Kopš 2011. gada Mēru muižā darbojas Smiltenes novada muzejs. 2017. gada rudenī muzejā tika atklāta patstāvīgā ekspozīcija, kas veltīta Krūmalu ģimenei un medicīnas attīstībai Smiltenē. 2018. gadā muzejs tika akreditēts

Kultūrvēsturiski nozīmīgi pieminekļi: Kalnaegļu Upurozols, Līdaciņu Jāņu kalns ar akmeni, Līdaciņu senkapi, Panderu Upurkalns un Upurakmens, Piltiņu, Dzirkaļu un Vecruiku senkapi.

Bilskas pagastā meži aizņem 44,4% no pagasta teritorijas. Valsts meža īpašumus apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži”.

Daudzu gadu kopšanas rezultātā netālu no Mēru centra 72,3 ha platībā izveidota plusaudze – „Izcilā audze”, Latvijā ir tikai divas šādas audzes, kokiem šeit ir izcili taksācijas rādītāji, tie ir slaidi, labi atzarojušies ar tieviem zariem un šauru vainagu. No šīm audzēm ņem potzarus, kurus izmanto sēklu plantāciju veidošanai. Meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt medību saimniecību un tūrismu.

Īpaši iecienīta atpūtas vieta Bilskas pagastā ir Bilskas ezera pludmale, kas katru gadu kļūst apmeklētājiem patīkamāka.

Pagasta teritorijā darbojas Bilskas pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām Bilskā, divas bibliotēkas – Bilskas bibliotēka ar Ārējās apkalpošanas punktu Loberģos un Birzuļu bibliotēka, kas nodrošina interneta pieejamību, divi veikali, feldšeru punkts, aptieka SIA ”Kaķis LJ”, Birzuļu tautas nams, kurā kopš 1998. gada darbojas Birzuļu tautas nama dramatiskā kopa „Mēris”.

Lielākie uzņēmēji pagastā ir SIA “EIROTILTS”, SIA „E-koks” – kokapstrāde, SIA „Druva” – piena un gaļas ražošana, pakalpojumi, ZS „Kalējiņi-1”, ZS„Palejas”, ZS„ Stapriņi”, ZS „Pakuļi” – piena lopkopība, ZS „Birztalas” – cūkkopība.