2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Blomes pagasts

Foto: J.Ūdris

Blomes pagasta teritorija aizņem: 75,9 km2.

Blomes pagasts atrodas Smiltenes novada rietumu daļā. Blomes pagasta vārds cēlies no kādreizējā Blomu muižas īpašnieka, kas uzvārdā bijis Blomenhof. Kopš 1928.gada Blomes muižas jeb pils īpašnieks ir Blomes pagasta pārvalde. Blomes pagasts pēckara gados bija pazīstams arī kā kolhozs „Uzvara”, taču pēc 1955. gada kā Blomes ciems.
Pagasta dienvidu daļa ir pauguraina, bet ziemeļu daļa līdzena, nedaudz purvaina. Pagasta teritoriju šķērso upe Abuls, Nigra, Mutulīte, Lisa. Lielākās ūdenstilpes ir Blomes un Muiniešu dzirnavu ezeri. Lielākie purvi Biksējas-Cūku purvs un Vārnu purvs. Ir nelielas smilts un grants atradnes. Nigras upes krastos izveidojušies divi smilšakmens atsegumi – Kāļu grava un Krūmiņu klints.

Blomes pagasts robežojas ar Smiltenes un Brantu pagastu, Beverīnas novada Brenguļu un Trikātas pagastiem, Raunas novada Raunas pagastu un Priekuļu novada Mārsnēnu pagastu. Blomes pagasts izveidojies Abula un tā pieteku Nigras un Mutulītes krastos, to šķērso autoceļi Valmiera – Smiltene un Smiltene – Liepa – Cēsis. Blomes centra attālums līdz Smiltenei ir 8 km, līdz Valmierai – 25 km, Cēsīm – 35 km.

Blomes pagastā darbojas pagasta pārvalde, kultūras nams, pasta nodaļa, feldšeru punkts, Blomes pamatskola, Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī bibliotēka ar interneta pieejamību. Pagastā ir aktīva kultūras dzīve, jo izveidoti vairāki deju kolektīvi, ansambļi, darbojas tautas teātris un vairākas biedrības. 

Blomes pagasta iedzīvotāju apkalpojušās iestādes: pasts, veikals, LKS “Vidzemes spēks”, autoservisi “Vidzemes spēks” un “Nigra”, biedrības “Abulas lauku partnerība”, “Kultūrizglītība un sports” un “GaisMa Tunelī”.
Uzņēmējdarbība: A/S “Smiltenes piens” Blomes siera cehs, kokapstrādes uzņēmums “KM Building” (guļbūvju celtniecība), keramikas izstrādājumi “Zīlītes”. Lauksaimniecības ražošanas nozares: Piena lopkopība, ZS“Dimanti”,ZS “Pauri”, zirgkopībā ZS “Akoti”, “Oļukalni”, kazkopībā ZS “Muižnieki”, biškopībā “Gailīši”, “Celmi”, dīķu saimniecībā “Ķuzuļi”, liliju selekcijā “Sirmiņi”.

Tūrisma objekti: Riņģu saiešanas nams, Ķikuļu Jēkaba piemiņas ansamblis, granītā kaltais dekors „Vārpa”, Blomes muižas pils, Blomes „Siļķītes” skola. Apskates vērtas ir Riņģu dižozola atliekas, Pasaku ozols, kas ir pagasta simbols, Jeberlejas brīvdabas estrāde, Brandavu priede, kā arī Ivetas Rones keramikas izstrādājumu darbnīca „Zīlītes”. 

Vietējas nozīmes vēstures piemineklis ir Krēsliņu senkapi jeb Zelta kalniņš, Riņģu Brāļu draudzes saiešanas nams (2000.g. piešķirts Eiropas kultūras mantojuma karogs par sakoptu lauku ainavu).